tiistai 30. maaliskuuta 2021

Hei SaiMelaiset !


Eilen oli historiallinen päivä. SaiMen jäsen Jari Karhu on eilen  lähettänyt ministereiille Jari Leppä, Matti Vanhanen ja Mika Lintilä SaiMen työryhmän esityksen koskien taimikonhoidon, nuoren metsän hoidon ja pienpuun keruun Kemera -tukien  verovapautta vuoden 2023 loppuun asti. SuperIdean Kemera-tukien verovapaudesta esitti jäsenemme Risto Laukas !

Oheisena tiedoksenne lähetekirje. Olemme laatineet myös lehdistötiedotteen paikallisiin ja valtakunnan lehtiin jaettavaksi !

Ideoita otetaan vastaan edelleen ja Monnon Karilta olemme saaneet idean osuuskunnan käytöstä näissä metsänhoidon talkoissa. 

Silloin 4.3 vuosikokouspäivänä saimme esittää suoraan ministeri Jari Lepälle vetoomuksen, että metsänomistajille korvattaisiin metsätalouden matkakulut samalla tavalla kuin maatalouden- ja elinkeinonharjoittajille. Nyt metsätalouden harjoittajan saama korvaus on 0,25 €/km, kun se maatalouden- ja elinkeinonharjoittajille on 0,44 €/km. Tiedoksenne, että matkakulut voi myös vähentää todellisten kulujen mukaan. 

Seuraamme suurella mielenkiinnolla esityksemme etenemistä ! 

Metsäterveisin,
Irma W, pj
040 555 4228

   
Vauhtia metsien hyvälle kasvulle – hoitorästit nollaan - Kemera-tuet verottomiksi

Saimaan Metsänomistajien (SaiMe) työryhmä
Irma Welling
Risto Laukas
Jari Karhu
Kimmo Kylämies

Suomen metsissä on muhkeat hoitorästit, joista metsien elinvoimaisuus kärsii, metsänomistajat menettävät myyntituloja, kunnat ja valtio verotuloja. Metsien inventointitulosten mukaan taimikonhoito- ja nuoren metsän hoitorästejä on yhteensä noin 1,5 milj. hehtaaria. Näistä taimikonhoitorästejä on 0,7 milj. ja ensiharvennusrästejä 0,8 milj.hehtaaria. Viime vuosina taimikoita on hoidettu vuosittain noin160 000 hehtaaria ja ensiharvennuksia tehty 140 000 hehtaaria. Onkin odotettavissa, että nuoren metsän hoitorästit alkavat lisääntyä, kun kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (Kemera) pienpuun keruulle osoitettu tuki loppuu vuoden 2023 lopussa.
Taimikoiden ja nuoren metsän hoitamattomuus vähentää markkinoille tulevaa ainespuuta, huonontaa puun laatua, alentaa metsänomistajien kantorahatuloja ja pienentää valtion ja kunnan saamia verotuloja. Lisäksi hoitotoimenpiteiden myöhästyminen nostaa metsänomistajalle aiheutuvia hoitokustannuksia.
Hoitorästien hoitamisella säilytetään metsien elinvoimaisuus, lisätään tulevia kantorahatuloja ja parannetaan hiilensidontaa ja torjutaan ilmastonmuutosta.
Saimaan Metsänomistajien ryhmä on laatinut esityksen "Vauhtia metsien hyvälle kasvulle – hoitorästit nollaan"-kolmitasoisesta kampanjasta maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle. Kampanjan ensimmäisellä tasolla tuetaan tahoja, jotka motivoivat metsänomistajia hoitorästien hoitoon. Toisella tasolla esitetään taimikonhoidon ja nuoren metsän hoidon tuen ja pienpuun keruutuen maksamista verovapaana vuoden 2023 loppuun asti. Kolmannella tasolla edistetään kotimaisen pienpuu keruuta ja käyttöä lämpölaitoksilla korvaamaan tuontihaketta. Tuontihakkeen määrä on kolminkertaistunut parissa vuodessa.

Valtiolle taimikonhoidon, nuoren metsän hoidon ja pienpuun korjuun tuen verottomuus aiheuttaa aluksi verotulojen pienenemistä, mutta verotulot kasvavat kuitenkin tulevaisuudessa hoitotöiden mukanaan tuomien lisääntyneiden kantorahatulojen muodossa. On arvioitu, että valtion panostus on jo kustannusneutraali harvennus- ja uudistushakkuista saatavan paremman tuoton ja verotulojen kasvun kautta.

lauantai 6. maaliskuuta 2021

 Hei SaiMelaiset !

Tässä 4.3 Saimaan Metsänomistajien vuosikokouksen linkki !

Ohessa kokouksen linkki:

Sinut on kutsuttu liittymään Microsoft Teams -kokoukseen

Aihe: SaiMen vuosikokous

Liity tietokoneellasi tai mobiilisovelluksella
Liity kokoukseen napsauttamalla tätä


AVI:n voimassa oleva rajoitus on, että korkeintaan 20 henkilön tilaisuuksia saa järjestää. Ilmassa on ollut, että rajaa tiputetaan 6 henkilöön. Jos näin käy, meillä on käytössä erillisiä tiloja ja kuhunkin sijoitamme 6 henkilöä.


Nykytietämyksen mukaan seuraavat henkilöt osallistuvat  tilaisuuteen paikan päällä:

1) Irma Welling
2) Risto Laukas
3) Seppo Repo
4) Kari Monto
5) Ilkka Snellman
6) Hannu Turkki
7) Raija Kaipainen
8) Esko Haaksluoto
9) Kimmo Kylämies
10) Raija Tuuliainen
11) Pertti Kangaskolkka
12) Janne Keinänen, Alensio 
13) Jari Karhu

Paikan päälle tulijoille varataan maskit !

Etänä ilmoittautuneet: Jari Leppä, Maarit Pimiä ja Juha Mikkola 

Kaikki muut ovat tervetulleita osallistumaan etänä kotikoneilta. Etänä tulevien ei tarvitse ilmoittautua vaan pääsette suoraan tuon linkin kautta mukaan !

Tässä vielä kutsu !


TERVETULOA VUOSIKOKOUKSEEN to 4.3.2021, kahvitus klo 16 alkaen

Kaakontiedon tilat, Hietakallionkatu 2, Sammonlahti (Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen

talo, 2-kerros)


Ohjelma:


klo 16:00 Tervetulokahvit

klo 16:15   Metsänomistajan edunvalvonta kaavoituksessa+keskustelu, SaiMen jäsen, 

metsälakiasiantuntija ja -yrittäjä Risto Laukas

17:00    Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän katsaus ajankohtaisiin metsäasioihin 

                        ( etänä)+kysymykset hänelle

klo 17:30 Santsikupit+keskustelujen jatkot 

n. klo 18      Saimaan Metsänomistajat ryn vuosikokous

Hallituksen plsta,

Irma W, pj
040 555 4228