Toimintakalenteri

Alustava toimintakalenteri alukuvuodelle 2024:


Tammikuu

18.1. klo 9:00 - 10:00 Vesivinkit 6/10 -HELMI-ohjelma vesiensuojelussa, webinaari

Ilmoittautuminen päättyy: 17.1.2024

27.1 klo 9:00 - 12:00 Metsään-starttipäivä, webinaari

Ilmoittautuminen päättyy: 21.1.2024

Helmikuu

8.2 klo 16-18 SaiMen hallituksen kokous

Metsäretki Teemu Törön ja kumppaneiden metsän harvennukseen Lappeenrannan Kärjen kylässä. Urakoitsijana Metsätyöt Tonteri, Roope Tonteri.

13.2. klo 13:00 - 14:30 LUOTU-hankkeen Perinnebiotooppien kunnostukset ja hoito -webinaari

Ilmoittautuminen päättyy: 10.2.2024

20.2. klo 8:30 - 09:30 Virtuaaliset aamukahvit - Riistametsänhoito-webinaari

Ilmoittautuminen päättyy: 19.2.2024

22.2. klo 9:00 - 10:00 Vesivinkit 7/10 - Metkaa suometsänhoitoa, webinaari

Ilmoittautuminen päättyy: 19.2.2024

Maaliskuu

21.3. klo 9:00 - 10:00 Vesivinkit 8/10 - Riistaelinympäristöjen turvaaminen kosteikoilla, webinaari

Ilmoittautuminen päättyy: 18.3.2024

21.3 klo 17 SaiMen vuosikokous, Suomen Metsäkeskus: METKAn kriteeristöt, kuvioiden rajojen muuttaminen METKAn toteuttamisilmoitusten yhteydessä

23.3 ETAMOLin vuosikokous Helsingissä

Huhtikuu

Fiber-X:n koepaperikoneeseen ja toimintaan tutustuminen Lemillä.

5.4 Klapipäivä Halkokauppiaan Rouvan uusissa tiloissa, Portinkatu 4, Lappeenranta

Metsäretki Juha Mikkolan Kirstansuon uudistamiskohteelle: lampi, lähde, kaivuukatkot, uuden ojan linjaus, muokkaus.

13.2. klo 17:00 - 20:00 Metsään-verokurssi, webinaari

Ilmoittautuminen päättyy: 11.2.2024

Toukokuu

Tutustuminen Ruokolahden Huuhanrannan paahderinteen kulotukseen jälkeiseen tilanteeseen. Oppaana Seppo Repo.

Kesäkuu

Metsäretki Ismo Minkkisen raivaustyömaalle Rautjärvellä: oikea-aikaisella raivauksella tehokkuutta. Oppaana Ismo Minkkinen.

Heinäkuu-elokuu

METKA-maastoretki: rahoituskriteereiden toteutumisen ennakkoarviointi.Toimintasuunnitelma 2023 (vahvistetaan/täydennetään vuosikokouksessa 18.3.2023)

Saimaan Metsänomistajat ry on perustettu vuonna 2006 ja vuosi 2023 on yhdistyksen 17. toimintavuosi.

Vuoden 2023 teemat/tavoitteet yhdistykselle:

* Tuoda jäsentemme tiedot/taidot/kokemukset/näkemykset yhteisesti jaettaviksi.

* Kasvattaa tietojamme metsistä ja metsätaloudesta.

* Tuoda aktiivisesti metsänomistajien ääntä kuuluviin.

* Metsänomistajan oman päätösvallan turvaaminen tilanteissa, joissa eri tahoilta kohdistuu

vaatimuksia metsien hoitoon ja käyttöön.

* Lisätä yhteistyötä metsäalan eri toimijoiden kanssa


Metsänomistajan kannattaa vuonna 2023 olla hereillä erityisesti seuraavien asioiden suhteen:


*Tarkista taimikoiden ja nuorten metsien hoidon tarve sekä vanhojen kuusikoiden kirjanpainajatilanne.

*KEMERA on voimassa vielä vuoden 2023 loppuun. KEMERA korvautuu uudella metsätalouden kannustinjärjestelmällä METKA ja seuraa mahdollisia muutoksia.

*PEFC-sertifioinnin vaatimukset muuttuvat alkuvuodesta 2023.

*Tapio Oy:n "Metsänhoidon suositukset" on päivitetty ilmastokestävyyden osalta.

*Vireillä on mm. LAPPEENRANNAN PIENVESISTÖJEN JA LÄHIKYLIEN OSAYLEISKAAVA. Tarkista onko maillesi vireillä esimerkiksi sähkölinjoja, tuulivoimaloita, virkistysalueita, teollisuusalueita, luontopolkuja, venevalkamia, jotka tulisivat rajoittamaan metsiesi käyttöä.Tammikuu


TI 10.1.2023 klo 12-15 METSÄRETKI NUOREN METSÄN HOIDON JA PIENPUUN KERUUTYÖMAALLE .

To 19.1.2023 klo 18-19 Metsä Groupin Metsäverotusilmoituksen teko-webinaari

Webinaarissa esitellään metsäverotusta 2023 ja veroilmoituksen tekoa Metsäverkon Verotyökalun avulla. Verotuksesta on kertomassa Esa Lappalainen ja Antti Pajula Metsäkeskukselta ja Mikko Lumperoinen MetsäGroupista.

Ti 24.1.2023 Metsä Groupin edustajistovaalitilaisuus

Ke 25.1.2023 klo 17:30-19 ETAMOLin, KUUTIO-puukauppapaikan ja Suomen Metsäsäätiön webinaari

Ollinmajan maasto, Kurkisuontie 262, ImatraOsallistu webinaariin tästä. 

Lappeenrannan kaupungintalo, valtuustosali

Ilmoittaudu viim. 24.1 kuutio.fi/etamol-webinaari

Helmikuu

Ti 28.2.2023 Toteutettuun suometsän harvennukseen tutustuminen+tuhkalannoitustyönäytös

Kokoontuminen klo 14 Mhy:n parkkipaikalla, Lavolankatu 10, Lpr

Teemu Törön ja veljien suometsät

Myllyläntie 159+metsäautotie, Törölä, Lpr

Maaliskuu

La 18.3.2023 klo 13 PKMO:n seminaari ja SaiMen vuosikokous

21.-22.3.2023 Metsäristeily Turusta Tukholmaan yhdessä Turun Seudun Metsänomistajien kanssa

Entisen Kaakontiedon tilat, Skinnarila, Lpr
Viking Grace

Huhtikuu

Metsään.fi uudet ominaisuudet ja erilaisten kartta-aineistojen hyödyntäminen

Metsäkeskus, Lappeenranta

Toukokuu

Hiili-inventaario ja dronen käyttö, tj Panu Torniainen, ZertiForest

Juurikäävän torjunta, Verdera/Lallemand Finland Oy, Tomi Lankinen

Ollinmajan maasto, Imatra

Kesäkuu

Tapio Oy:n "Metsänhoidon suositukset" - päivitys ilmastokestävyyden osalta

MetsäGroup, LappeenrantaHeinäkuuElokuu

Tehdas/yritysvierailu

-Lemin paperikone

Fiber-X, Lemi

Syyskuu

27.9 Puun päivän vietto


Lokakuu

Täydentyy myöhemmin


Marraskuu

Täydentyy myöhemmin


Joulukuu

Kuusijuhla
Saimaan Metsänomistajat ry Toimintasuunnitelma 2022

Metsänomistaja ole hereillä vuonna 2022 erityisesti seuraavien asioiden suhteen:

*Tsekkaa taimikonhoitotöiden tarve! Oikea-aikaisuus säästää kustannuksia ja nopeuttaa puuston järeytymistä sekä kasvua. 2-3 vuoden viivästys taimikonhoidossa nostaa työkustannuksia jopa 30 %.

*KEMERA on voimassa vielä vuoden 2023 loppuun. KEMERA korvautuu uudella metsätalouden kannustinjärjestelmällä METKA. Uudessa ehdotuksessa on vain yksi maksuluokka taimikonhoitoon (0,7-12 m). Kiiruhda nuoren metsän hoidon kanssa, koska tuki nykyään on 230 €/ha. Pienpuun keräämistä ei enää jatkossa tueta. Kiiruhda senkin kanssa, koska lisätuki on nykyään 200 €/ha.

* Ole hereillä vireillä olevista maakunta-, yleis- ja asemakaavoista metsiesi paikkakunnilla! Seuraa tarkkaan kaavan laadintaa ja vaikuta sen sisältöön jo laadintavaiheessa. Tsekkaa onko maillesi vireillä esimerkiksi sähkölinjoja, tuulivoimaloita, virkistysalueita, teollisuusalueita, luontopolkuja, venevalkamia, jotka tulisivat rajoittamaan metsiesi käyttöä?

Vuoden 2022 teemat/tavoitteet yhdistykselle:

*Tuoda aktiivisesti metsänomistajien ääntä kuuluviin.

*Metsänomistajan oman päätösvallan turvaaminen tilanteissa, joissa eri tahoilta kohdistuu vaatimuksia metsien hoitoon ja käyttöön.

*Tuoda jäsentemme tiedot/taidot/kokemukset /näkemykset yhteisesti jaettaviksi.

*Kasvattaa tietojamme metsistä.

*Lisätä yhteistyötä metsäalan eri toimijoiden kanssa.


Tapahtumakalenteru täydentyy ajan mittaan!


Tammikuu

6.1 Metsäretkellä Jari Karhun Kempin metsissä

18.1 Webinaari: Metsäverotus, MG

Helmikuu

16.2 Webinaari: Metsäliiton voitonjaon uudistuminen ja sijoittaminen puukaupasta, MG

Maaliskuu

12.3 Webinaari:Metsänomistajapäivä, MG

15.3 Vuosikokous

30.3 Uusia puun myyntimahdollisuuksia: Halkokauppiaanrouva

Huhtikuu

26.4 Webinaari: Metsän uudistaminen ja sekaviljely, MG

27.4 Puukauppa-asioita päivittämässä Metsä Groupilla Lappeenrannassa

Toukokuu

17.5-18.5 Metsäklubin retki: Lusto, Kerimäki, Luke

17.5 Webinaari: Sekapuuston ylläpitäminen metsänhoidossa, MG

Kesäkuu

17.6 Metsäretkellä metsätuhometsässä ja Kari Monnon puronvarressa

Heinäkuu


Elokuu

12.8 Pro metsä-palkinnon jakotilaisuus

16.8 Riku Aapron ja Hannu Turkin haastattelut

Syyskuu

13.9 Kanava-alueen hakkuisiin tutustuminen

15.9 ja 19.9 Koululaisten  (Lemi, Luumäki,Taavetti) metsäpäivät

21.9 Tutustuminen Taipalsaaren hakelämpölaitoksiin ja paikalliseen energiapuun hankintaan

27.9 Puun päivä ja Pro metsä kuusen istutus

29.9 Latvialisten metsänomistajien vierailu 

Lokakuu

13.10 Matti Kiviniemen metsähaastattelu

19.10 Kulotuskoulun-loppuseminaari

15.-26.10 ETAMOLin kehittämispäivät, 25-vuotisjuhlat ja ylimääräinen kokous

Marraskuu

2.-3.11 MTK metsävaltuuskunnan seminaari, 80-vuotisjuhlat, kokous

8.11 Kuution&ETAMOLin webinaari

Kysely jäsenistölle

Joulukuu

12.-16.12 KuusijuhlaToimintasuunnitelma 2021

Saimaan Metsänomistajat ry

Metsänomistaja ole hereillä vuonna 2021 erityisesti seuraavien asioiden suhteen:

*Tsekkaa taimikonhoitotöiden tarve ! Oikea-aikaisuus säästää kustannuksia ja nopeuttaa puuston järeytymistä sekä kasvua. 2-3 vuoden viivästys taimikonhoidossa nostaa työkustannuksia jopa 30 %.

*Onko maillasi joutomaita ? Joutomaiden metsityksen saa tukea jo vuonna 2021 ja tuki päättyy 31.12.2023. Tuki metsittämiseen 1 000-2 000 €/ha + hoitotuki 2 x 450 €/ha.

*KEMERA on voimassa vielä vuoden 2023 loppuun. KEMERA korvautuu uudella metsätalouden kannustinjärjestelmällä METKA. Uudessa ehdotuksessa on vain yksi maksuluokka taimikonhoitoon (0,7-12 m) n.160 €/ha. Kiiruhda nuoren metsän hoidon kanssa, koska tuki nykyään on 230 €/ha. Pienpuun keräämistä ei enää jatkossa tueta. Kiiruhda senkin kanssa, koska lisätuki on nykyään 200 €/ha. Suometsien hoidon kokonaisvaltaiseen suunnitteluun tulee tukea samoin vesiensuojeluun ja piennarteiden tekoon. Tukea ei enää jatkossa myönnetä ojien perkaukseen. Suometsien terveyslannoituksen tuki jatkuu. Metsäteiden perusparannuksen tuki maksetaan jatkossa tiekunnalle. Metsänhoidollinen kulotus palautuu tukien piiriin.

*Onko maillasi välillä 1950-1980 ojitettuja turvemaita? Niiden metsät ovat tulossa hakkuuikään. Turvemaiden metsissä jatkuvalla kasvatuksella ja kaistalehakkuilla voidaan estää veden pinnan nouseminen ja välttyä ojien perkaamiselta.

*Ole hereillä vireillä olevista maakunta-, yleis- ja asemakaavoista metsiesi paikkakunnilla ! Seuraa tarkkaan kaavan laadintaa ja vaikuta sen sisältöön jo laadintavaiheessa. Tsekkaa onko maillesi vireillä esimerkiksi sähkölinjoja, tuulivoimaloita, virkistysalueita, teollisuusalueita, luontopolkuja, venevalkamia, jotka tulisivat rajoittamaan metsiesi käyttöä?

Vuoden 2021 teemat/tavoitteet yhdistykselle:

* Tuoda aktiivisesti metsänomistajien ääntä kuuluviin.

* Metsänomistajan oman päätösvallan turvaaminen tilanteissa, joissa eri tahoilta kohdistuu

vaatimuksia metsien hoitoon ja käyttöön.

* Tuoda jäsentemme tiedot/taidot/kokemukset/näkemykset yhteisesti jaettaviksi.

* Kasvattaa tietojamme metsistä.

* Lisätä yhteistyötä metsäalan eri toimijoiden kanssa.

Runsaasti eri tahojen järjestämiä webinaareja, joiden yhteyteen järjestämme yhteisen osallistumis- ja ajatustenvaihtotilaisuuden. Niiden ajankohdat tarkentuvat myöhemmin.


Tammikuu


Ma 18.1 klo 9-11 Luken webinaari ”Jatkuvapeitteinen ja jaksollinen metsänkasvatus – vastakkainasettelusta yhteiseloon”

Ti 19.1 klo 9-11 Luken webinaari ”Jatkuvapeitteinen ja jaksollinen metsänkasvatus – vastakkainasettelusta yhteiseloon”

**Ilmoittaudu viim. pe 15.1 Irmalle ( irmawelling.iwell@gmail.com )  kahvituksen mitoittamiseksi.


To 28.1 klo 17-19 ”Yhdistystoiminnan tietotekniikan haltuunoton tukikoulutus”


Kaakontiedon tilat, Hietakallionkatu 2, Sammonlahti (Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen talo, 2-kerros)
Kaakontiedon tilat, Hietakallionkatu 2, Sammonlahti (Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen talo, 2-kerros)

Helmikuu

To 4.2 ja 11.2 klo 17-19 ”Yhdistystoiminnan tietotekniikan haltuunoton tukikoulutusLa 20.2 klo 12 Harvennushakkuun seuranta Vainikkalassa (Raine Kälviäinen moto, Juha Mikkola ajokone, Erkki Outinen  nokipannukahvit)

Kaakontiedon tilat, Hietakallionkatu 2, Sammonlahti (Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen talo, 2-kerros)
Maaliskuu

To 4.3 SaiMen vuosikokous

-klo 16:00 kahvitus

-klo 16:30 Risto Laukas 

 ”Metsänomistajan edunvalvonnasta kaavoituksessa”.

-17:30 Maa - ja metsätalousministeri Jari Leppä

kertoo ajankohtaisista metsäasioista

-n. klo 18 Vuosikokous

**Ilmoittaudu viim. ma 1.3 Irmalle ( irmawelling.iwell@gmail.com )  kahvituksen mitoittamiseksi.

La 27.3 ETAMOLin vuosikokous

Kaakontiedon tilat, Hietakallionkatu 2, Sammonlahti (Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen talo, 2-kerros)


Tampere

Huhtikuu

Tehasvierailu Timber Wood Mustola siirtyy koronatilantteen vuoksi myöhempään ajankohtaan

Terminaalinkatu 20, 53420 Lappeenranta

Toukokuu

 


Kesäkuu

La 19.6.2021 Metsäretki Masteensaareen, mukana Risto Laukas ja Seppo Vuokko sekä Metsä Group

Saimaa 

Heinäkuu


Ke 28.7.2021 klo 14 Koneistutustapahtuma Seppo Kangasmäen tilalla Lemillä 

Metsolantie 114, Lemi

Elokuu

Ma 2.8 klo 17 luontoretki Hämmäauteensuolle 

-oppaina Risto Laukas ja Jari Kiljunen 

-nuotiokahvit+makkaran paistoa

Lappeenrannasta ja VT6:lta etelään Vainikkalaan menevää tietä (390). VT6:lta noin 6 km, kunnes oikealle viitta "Hämmäauteensuo P-paikka".

7  km Lappeenrannasta.

Syyskuu

To 2.9 Nuoren metsän hoito ja pienpuun keruu Luhtalammen tilalla

Pe-La 10.-11 ETAMOLIN kehittämispäivät

Ke 15.9  klo 10 Kari Monnon luonto- ja metsäkohteet Ruokolahden Lassilassa

Muuraisniementie, LappeenrantaLassilantie 193, Ruokolahti

LokakuuMarraskuuJoulukuu

La 4.12 klo 12-15  Kuusijuhla

Imatran Kylpylä, Purjekuja 2Saimaan Metsänomistajat ry                         TOIMINTAKALENTERI  2020     

Jatkuvana toimintana
-Myytävänä olevien metsätilojen porukka-arvioinnit, Irma Welling, 040 555 4228
-Metsäkävelyt yhdessä kokeneen metsänomistajan kanssa, Kari Monto, 044 500 1952

Ke 15.1 klo 12 Metsäretki Kari Monnon nuoren metsän hoitokohteeseen Ruokolahdelle Kotaniemeen
*Nuoren metsän hoitokohde
*Mukana myös eläkkeellä oleva metsäkoulun opettaja Reino Rannanvaara.
*Metsäkahvit

Ke 4.3. Vuosikokous, Stora Enso Metsän tiloissa Kauppakatu 67 A, Lappeenranta
klo 16:30 Tervetulokahvit
klo 17:00  Stora Enson ajankohtaisia asioita metsänomistajille                Kaksijaksoisen koivu-kuusimetsän optimaalinen kasvatus ja hakkuut
klo 18:15-19:15  Saimaan Metsänomistajat ryn vuosikokous

Ti 21.4  Webinaari klo 17:30 ”Metsätilan sukupolvenvaihdos” yhdessä Metsä Groupin, Opn ja
Etämetsänomistajien Liiton kanssa.

Koronavirustilanteen johdosta tilaisuus toteutetaan niin, että kukin voi
seurata  esityksiä omalta tietokoneelta. Ilmoittautuminen tarvitaan linkin toimittamista ja ohjeistusta varten.
*Webinaarissa esiintyivät  Metsä Groupin spv-asiantuntija Matti Sipilä ja OP:n metsäpalvelupäällikkö Petri Kortejärvi. 

Ilmoittautuminen viimeistään su 12.4 Irma Wellingille ( irmawelling.iwell@gmail.com, 040 555 4228).

To 4.6 Metsä- ja alppiruusuretki Mustilan Arboretumiin klo 18 alkaen, Mustilantie 57, 47200 Elimäki.

*Puistokahvila (auki klo 20 asti): pääsyliput arboretumiin aikuiset/eläkeläiset 8€/6€, pikkutaimia ja kahvia yms.
*Aluueella Mustilan kartanon puutarhamyymälä Garden Shop, Mustilan puistotie 23: taimia yms.
*Metsäkierros+metsäkahvit klo 18, oppaana Kimmo Kuusisto.

Ilmoittautuminen viimeistään pe 29.5 Irma Wellingille ( irmawelling.iwell@gmail.com, 040 555 4228).
Kokoontuminen kimppakyytejä varten klo 15:00 Mhyn parkkipaikalla, Lavolankatu10, Lappeenranta. Pääsylippujen ja taimien ostot enne klo 18 metsäretkeä.

18.8.2020 klo 17-18:30 webinaari "Omatoimisuus ja palvelujen hankinta-metsänomistajan taitolajit" yhdessä Etämetsänomistajien Liiton ja Työtehoseuran kanssa.

*Miten ostan ja kilpailutan metsänhoitotöitä, metsänhoidon asiantuntija Annika Selander, Suomen metsäkeskus
*Miten metsäpalveluja tuotetaan ja millainen on hyvä asiakas, metsäpalveluyrittäjä Janne Oldenburg
*Metsä Groupin metsänhoitopalvelut jässenilleen, jäsenpalvelujohtja Juho Rantala, metsä Group
*Ostaako vai teenkö itse-omatoimisten metsätöiden kannattavuus, kouluttaja Arto Kettunen, Työtehoseura
Jäsenet voivat seurata tilaisuutta omalta tietokoneelta.

Ti 25.8 klo 18 vierailu Tiaisen sahalle, Hämäläisentie 210, 54770 Heituinlahti, Savitaipale
*Tutustuminen sahan tuotantoon
*Sahan puunhankinta-alue ja laatuvaatimukset
*Kahvitarjoilu
Ilmoittautuminen viimeistään pe 21.8  kimppakyytien ja kahvituksen 
mitoittamiseksi Irma Wellingille (irmawelling.iwell@gmail.com
040 555 4228).
Kokoontuminen kimppakyytejä varten klo 17 Mhyn parkkipaikalla, Lavolankatu  
10, Lappeenranta

Pe  25.9 klo 13  Puun päivän istutustapahtuma Lappeenrannassa Valtakadun ja Lappeen Pappilan välisellä pellolla (parkkipaikka Kaukaankadun 2 kohdalta tie Lappeen Pappilaan ja Galleria Pihattoon)
Osallistumme Lappeenrannan kaupungin järjestämään kirsikkapuiston istutustapahtumaan.

Ma 19.10.2020 klo 17:30-19 Etämetsänomistajien Liiton webinaari

Kuutio® ja Suomen Metsäsäätiö järjestävät Etämetsänomistajien Liiton kanssa yhteistyössä webinaarin Etämetsänomistajien Liiton/Saimaan Metsänomistajien jäsenille. Voit osallistua webinaariin vaivattomasti kotisohvalta – tarvitset ainoastaan tietokoneen, tabletin tai älykännykän sekä nettiyhteyden.
 
Ilmoittautumisia toivotaan viimeistään sunnuntaina 18.10.2020 alla olevan linkin kautta: kuutio.fi/etamol-webinaari

Ti 27.10.2020  Webinaari "Miten metsänhoidolla voidaan varautua ilmastonmuutokseen? Mitä tulee huomioida ensiharvennusten toteuttamisessa?"

Tapion Oy puuntuotannon asiantuntijan Arto Koistisen esitys ja sitä seuraava paneelikeskustelu. Keskustelussa mukana Arto Koistisen lisäksi metsäpalvelupäällikkö Petri Kortejärvi OP:sta, jäsenpalvelujohtaja Juho Rantala Metsä Groupista ja Etämetsänomistajien liiton puheenjohtaja Rauno Numminen. 

SaiMelaiset voivat tulla seuraamaan webinaaria yhteiseen tilaan, jäsenemme Ilkka Snelmanin yrityksen tiloihin, Hietakallionkatu 2, Sammonlahti (Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen talo, 2-kerros). Aloitamme kahvituksella klo 17:30 ja webinaari alkaa klo 18 ja kestää n 90 minuuttia.

Ilmoittauduthan SaiMen yhteiseen tilaisuuteen Irma Wellingille kahvituksen mitoittamiseksi viimeistään ma 26.10 !

Tai sitten voit seurata webinaaria omalta koneelta alkaen  klo 18. Linkki lähetetty s-postilla jäsenille.


La 7.11  Raivauksen harjoittelua Kari Monnon opastusella klo 10  alkaen.
Mukana Kärkipyörän toimitusjohtaja Yrjö "Ykä" Pykäläinen akkuraivaus- ja moottorisahojen kanssa.
Kokoontuminen: klo 9:30 Disas Lappeenranta, Nuijamaan tien varrella, Terminaalikatu 21
Metsäkohde: Lappeenrannan kaupungin taimikko, Piivuorentien varrella
Ohjelma:
klo 10-12  Kohteen esittely ja taimikon varhaisperkausta raivaamalla, opastajana Kari Monto
12-13  Metsäkahvit+makkarat, akkukäyttöisen  raivaussahan ja moottorisahan esitteltyt, Kärkipyörä, Yrjö ”Ykä” Pylvänäinen.
13-n. 15   Taimikon hoitoa raivaamalla 

Varusteet: -kumisaappaat
-työvaatetus
-jos omistat kuulonsuojaimet+kypärän, valjaat,   raivaussahan+polttoainetta
Ilmoittaudu viimeistään ke 4.11 Irmalle (irmawelling.iwell@gmail.com, 040 555 4228) tarjoiluiden mitoittamiseksi !

HUOM ! *-merkityille tapahtumille etsitään uusi aika koronavirustilanteen mentyä ohi !
*Harvennustyömaahan tutustuminen. Mukana Versowood  tai Woodpel/tj Aki Vatanen.

La 5.12  Kuusijuhla klo 11:30-13:30 Kehruuhuone, Agatha-kabinetti, Lappeenrannan Linnoitus
Tarjolla
*salaattibuffet+keitto+valinnainen pääruoka+jälkiruoka
*arpajaiset
*leikkimielistä ohjelmaa
Ilmoittaudu viimeistään to 19.11.2020 Irma Wellingille /040 555 4228 / irmawelling.iwell@gmail.com
ja käy maksamassa 15,50 euroa/hlö SaiMen tilille FI7156200910003945
Seuralaiset ja muut metsäasioista kiinnostuneet ystävät ovat myös tervetulleita !  


Jäseneksi ilmoittautuminen:               Tutustu toimintaamme linkistä:
irmawelling.iwell@gmail.com          www.saimaanmetsanomistajat.fi
040 555 422                                     *Tapahtuma-ja kuvagallerissa tapahtumien koosteet
                                                        *Metsäkynän alla koosteita ajankohtaisista metsäasioistaSaimaan Metsänomistajat ry                          TOIMINTAKALENTERI  2019

Jatkuvana toimintana
-Myytävänä olevien metsätilojen porukka-arvioinnit, Irma Welling, 040 555 4228
-Metsäkävelyt yhdessä kokeneen metsänomistajan kanssa, Imatralta Kari Monto, 044 500 1952 

Ma 4.3. Vuosikokous, Etelä-Karjalan Osuuspankin tilat, Lappeenranna
City-kortteli
klo 16:00 OP:n tarjoamat kahvit
16:30 OP:n ajankohtaista asiaa metsänomistajille, asiakkuusjohtaja Arto Teittinen
17:00 Kuutio.fi-sähköisen puumarkkinapaikan esittely, toimitusjohtaja Aku Mäkelä, Suomen Puukauppa Oy
18:00 Vuosikokous

Ilmoittaudu viim. ke 27.2 tarjoiluiden mitoittamiseksi Irma Wellingille (irmawelling.iwell@gmail.com)

Maaliskuu: Etämetsänomistajien Liiton vuosikokous

La 16.3 klo 9-15 Metsätalouden kannattavuus ja kestävyys, Helsingin yliopiston päärakennus, Fabianinkatu 33
Omakustanteinen matka junalla. Juna lähtee Imatralta klo 6:08, Lappeenrannasta klo 6:38 ja Kouvolasta
klo 7:19. Paluujunia lähtee Helsingistä esim. klo 16:19, 17:19 ja 18:29.
Ilmoittautuminen Metsäkeskukseen 1.3 mennessä https://tapahtumat.metsakeskus.fi

Ti 7.5 klo 17-20 Päämäärätietoinen metsätalous-tilaisuus Metsä Groupin/Metsäliitto Osuuskunnan tiloissa, Väinö Valveen katu 2, Lappeenranta 
Ohjelmassa Metsä Groupin puheenvuorot, metsäasiantuntija Olli Harju ja ”Päämäärätietoinen metsätalous”-esitys, puuntuotannon asiantuntija Arto Koistinen, Tapio Oy. Metsä Group tarjoaa tulokahvit ja iltapalan.
Tarjoiluiden mitoittamiseksi ilmoittaudu viim. to 2.5 Irma Wellingille (irmawelling.iwell@gmail.com tai 040 555 4228). Paikkoja on kahdellekymmenelle ensimmäiselle !

La 8.6 klo 10-15 Metsäretki Hevoshaan Arboretumiin Sippolaan, Silmutie 140
-Tutustuminen Hevoshaan puulajipuistoon ja metsäkahvit.
Kokoontuminen kimppakyytejä varten Mhy:n parkkipaikalla, Lavolankatu 10, klo 8:45.
Ilmoittaudu viim. ke 5.6 Irma Irma Wellingille (irmawelling.iwell@gmail.com)

La 20.7.2019  klo 11 Leimausharjoitus/metsätaitokilpailut  Myllysillan lavan maastossa, Kirkonkylätie 290, Suomenniemi
Osallistumme Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaan ja Kauriansalmen Kylät ryn järjestämiin metsätaitokilpailuihin, joihin kuuluu leimausharjoitustehtävä.   Halutessa voi osallistua vain leimausharjoitukseen tai suorittaa koko metsätaitokilpailuradan. Ilmoittautuminen alkaa klo 10 ja itse kilpailu klo 11. Metsätaitokilpailuun ei ole osallistumismaksua. Kimppakyytejä varten kokoonnumme Mhyn parkkipaikalle, Lavolankatu 10, Lappeenranta, klo  9, niin ehdimme juoda metsäkahvit ennen tapahtuman alkua.  Mukaan tarvitset relaskoopin ja mahdollisesti relaskooppitaulukonkin. Aikaisemmin on jaettu  relaskoopin 13 mm/65 cm taulukoita.
lmoittaudu viim. ke 17.7   Irma Wellingille (irmawelling.iwell@gmail.com).

La 24.8 klo 10-15 Metsäretki Ruokolahden trooppisiin metsäkohteisiin
-Kohteina Puntalan ja Koivuniemen kohteet, oppaana varapj Kari Monto. Metsäkahvit ja Versowoodin esittäytyminen.
Kokoontuminen kimppakyytejä varten Mhy:n parkkipaikalla, Lavolankatu 10, klo 9:00.
Kokoontuminen klo 10 Puntalan koululla, Rinteentie 212.
Ilmoittaudu viim. ke 21.8 Irma Irma Wellingille (irmawelling.iwell@gmail.com)

Ma 26.8 klo 12-15 Tehdasvierailu Metsä Boardin Simpeleen kartonkitehtaalle, Kenraalintie 1
-Tutustuminen kartongin valmistuksen ja Metsä Groupin mitta- ja laatuvaatimuksiin. 
-Tehdasvierailun jälkeen mahdollisuus tutustua Luston Metsämuseoon klo 19 asti.Pe 27.9 klo 14  Puun päivän tapahtuma Lauritsalassa ennen Lukkaansalmen siltaa
-Fanfaari, Puun päivän julistus ja tammen istutus Vesan nimipäivänä.

Ti 29.10.2019   klo 17:30-20:30 ”Erilaiset metsäkäsittelymenetelmät ja niiden käyttömahdollisuudet”  
Etelä-Karjalan Osuuspankin Imatrankosken konttorilla, Einonkatu 6, 55100 Imatra

Ohjelma:
*Asiantuntijapuheenvuorot lähetettynä webinaarilla internetin välityksellä
*Metsätalouden kannattavuus ja sijoittaminen, Metsä Group
*Sijoitusmarkkinakatsaus, OP
*OPn tarjoamat kahvit ja keskustelua

Ilmoittautuminen viimeistään pe 18.10.2019 Irma Wellingille, irmawelling.iwell@gmail.com, 040 555 4228. Kokoontuminen kimppakyytejä varten Mhyn parkkipaikalla, Lavolankatu 10, Lappeenranta, klo 16:30.

La 7.12 klo 11:30-14:30 Kuusijuhla 

Saimaan Metsänomistajat ry                                TOIMINTAKALENTERI 2018

Jatkuvana toimintana
-Myytävänä olevien metsätilojen porukka-arvioinnit, Irma Welling, 040 555 4228pe 25.10 
-Metsäkävelyt yhdessä kokeneen metsänomistajan kanssa, Imatralta Kari Monto, 044 500 1952 ja
Ylämaalta Hannu Turkki, 040 720 4502

Ma 19.2 Vuosikokous, Etelä-Karjalan Osuuspankin tilat, Lappeenranna
City-kortteli
klo 16:30 OP:n tarjoamat kahvit
17:00 OP:n metsänomistajapalvelut, asiakkuusjohtaja Arto Teittinen
Edunvalvontavaltuutus, lakimies Jere Holopainen, OP
Metsävaratietolaki ja metsävaratietojen julkisuus (kuvio- vs hilatiedot), asiakkuuspäällikkö Pekka Vainikka, Suomen metsäkeskus
18:30 Vuosikokous
Ilmoittautumiset Irma Wellingille (irmawelling.iwell@gmail.com) viimeistään ke 14.2.

La-Su 17.-18.3. Etämetsänomistajien Liiton vuosikokous Hämeenlinnassa

La 2.6 klo 10 Metsäretki Ylämaalle Metsäyhtymän Mäkinen&Niemi taimikoihin ja
visakoivikkoon
Kokoontuminen Ylämaan Korupirtillä, Kivikyläntie 7, klo 10. Kimppakyytejä varten lähtö Mhy:n parkki-
paikalta, Lavolankatu 10, klo 9:15.
-Tutustuminen kuusikoivikkoon ja syksyllä 2012 istutettuun ja 2016 raivattuun kuusikkoon ja sen ojitukseen
sekä visakoivikkoon
-Kokemusten vaihtoa ja metsäkahvit&makkaranpaistoa Mäkisen Irmelin ja Erkin laavulla
-ETAMOLin terveiset, kuvauskopterin (dronen) käyttö metsien katseluun ja kuvaukseen
sekä demonstraatio, Jaakko Temmes, Etämetsänomistajien Liiton uusi puheenjohtaja 
Ilmoittautumiset Irma Wellingille (irmawelling.iwell@gmail.com) viimeistään ke 30.5.


La 16.6 klo 10 Metsäretki Ylämaalle seuraavalla ohjelmalla

1) Juha Hovin saha&höyläämö
2) Pertti Metsämuurosen talvella 2018 harvennettu 45-50 vuotias männikkö
 3) Yhteismetsä Tuohen  jatkuvan kasvatuksen metsä ja Metsäpalvelu Silmun esittely, metsänhoitaja, hoitokunnan pj.  Jussi Saarinen 
4) Pertin laavulla kahvit&voileipää&munkit (Kärkipyörä)&makkaraa(UPM)
5) Sähkösahojen ym uutuuksien esittely, Yrjö Pylvänäinen ja Risto Markkanen Kärkipyörä 
6) Aimo Kapiaisen Metso-ikimetsä ja puulajimetsä 
Kokoontuminen ja ajo-ohjeet
-Kimppakyytejä varten lähtö Mhy:n parkkipaikalle Lavolankatu 10, klo 9
-Kokoontuminen Kasarintie 1120 Hovin saha&höyläämöllä klo 10 
-Pertin ja Metsäyhtymä Tuohen kohteet laavun lähellä, jonne sivutie (1,5-2 km) lähtee saha&höyläämön kohdalta ja tie on merkitty ”SaiMe”-viitalla
-Aimo Kapiaisen kohteisiin Liirintie 77 siirrytään autoilla
Ilmoittautumiset Irma Wellingille (irmawelling.iwell@gmail.com)  viimeistään ke 13.6 


Ma 20.8  Tehdasvierailu Metsä Groupin Äänekosken tehtaille
Etämetsänomistajien Liiton jäsenyhdistysten yhteinen tutustumiskäynti. 
Ohjelma Pro Nemus-vierailukeskuksessa
klo 12-13 Lounas 
klo 13-16 Metsä Groupin esittely
Näyttelyyn tutustuminen omatoimisesti
Lähtökahvit
16:00 Paluumatka alkaa
Matka-aikataulu
klo 7:30 Lähtö Ratakadun Matkakeskuksen tilausliikennetolpalta    
n. klo  20:30 Paluu Matkakeskukseen
Kustannukset
Bussimatka maksaa 50 €/hlö. Maksamisesta ilmoitetaan myöhemmin,kun retken toteutuminen varmistuu.
Ilmoittautumiset 
Ilmoittaudu Irma Wellingille (irmawelling.iwell@gmail.com) viimeistään ma 13.8. Retki toteutuu vain jos on vähintään 15 osallistujaa.La 8.9 Metsätuhot-koulutus Ruokolahden metsäkoululla, Vennonmäentie 1
-klo 10-12 Teoriaa tavanomaisista alueella esiintyvistä metsätuholaisista, 2h
-klo 12-12:30 Lounas
-12:30-14:30 Metsäkäynti tuholaisten tunnistamiseksi
Matkustaminen
Kimppakyytejä varten kokoonnumme Mhy:n parkkipaikalle, Lavolankatu 10, klo 9.
Kustannukset
Koulutuksen kustannukset ovat 35 €/osallistuja sisältäen lounaan. Maksaminen ohjeistetaan,kun koulutuksen järjestyminen varmistuu.
Ilmoittautuminen
Sitovat ilmoittautumiset Irma Wellingille (irmawelling.iwell@gmail.com) viimeistään ma 20.8.
Koulutus toteutuu,jos osallistujia on vähintään 15.


Ma 17.9 klo 10 alkaen pakurin ymppäystyönäytös Lemillä Irma Wellingin  kotimetsässä Kesäniementie 64
Suomen Pakuri Oy:stä Mikko Rämö tulee istuttamaan pakuriymppejä koivuihin ja kertoo samalla pakurin tuottamisesta.
Tilauksessa on myös ketjuraivaussahan ja muiden uutuuksien esittelijä Kärkipyörästä.
Tule katsomaan ja ihmettelemään ! Kahvia ja makkaranpaistoa tarjolla myös !
Ilmoittaudu Irmalle (irmawelling.iwell@gmail.com tai 040 555 4228) viimeistään pe 14.9 tarjoiluiden mitoittamiseksi.
Kimppakyytejä varten kokoontuminen  Mhy:n parkkipaiklla, Lavolankatu 10,  klo 9:30. 

To 27.9 klo 15 Puun päivän tapahtuma Lappeenrannan Arboretumissa, Valtakatu
-Fanfaari, Puun päivän julistus ja nuoren puun istutus Vesan nimipäivänä. Kokoontuminen Valtakadun parkkipaikalla klo 14:45.

La 1.12 klo 11:30-14:15 Kuusijuhla Kehruuhuoneella (Lappeenrannan Linnoitus)
Tarjolla glögi+salaattibuffet +valinnainen pääruoka+jälkiruoka+leikkimielistä ohjelmaa+arpajaiset. 
Ilmoittaudu viimeistään pe 23.11 maksamalla 15 €/hlö SaiMen tilille
FI7156200910003945 ja kirjoittamalla viestikenttään osallistujien nimet !

Jäseneksi ilmoittautuminen:

Irma Welling
040 555 4228
irmawelling.iwell@gmail.com


Saimaan Metsänomistajat ry                                    TOIMINTAKALENTERI 2017

Ma 6.3 Vuosikokous, Etelä-Karjalan Osuuspankin tilat, Lappeenranna City-kortteli
klo 16:30 OP:n tarjoamat kahvit
17:00 OP:n metsänomistajapalvelut, asiakkuusjohtaja Arto Teittinen
17:45 Miten Mhy voi auttaa metsänomistajaa saamaan optimaalisen
katkonnan ja parhaan arvon myymälleen puulle, johtaja Markku Vaario
18:30 Vuosikokous

La 18.3 Etämetsänomistajien Liiton vuosikokous Kajaanissa

La 25.3 klo 10-15 Laavun tekemistä oppimaan-tapahtuma Ylämaalla, Leinontie 70-80
Kimppakyytejä varten kokoontuminen Mhy:n parkkipaikalle Lavolankatu 10, klo 9
-Laavua rakennetaan jäsenemme Pekka Peräkylän puista ja opettajana on Raimo Ihaksi. Mukana myös
Mhy:n Ylämaan työnjohtaja Petri Nurmela.
-Tarjolla makkaranpaistoa, nokipannukahvit ja voileipiä
Ilmoittautumiset Irma Wellingille (irmawelling.iwell@gmail.com) viimeistään to 23.3.

Ti 4.4 klo 14-17 Tehdasvierailu Stora Enson Honkalahden sahalle Joutsenoon, Haukilahdentie
Kimppakyytejä varten kokoontuminen Mhy:n parkkipaikalle Lavolankatu 10, klo 13:15
-Metsäinfo + sahan esittely, osastopäällikkö Jari Vainikka
-Tienvarsihinnoittelu ja puun hintaan vaikuttavat tekijät
Ilmoittautumiset Irma Wellingille (irmawelling.iwell@gmail.com) viimeistään to 30.3.

La 6.5 klo 10 Metsäretki koivikkoon istutetulle pakuriviljelmälle Valkealassa, Aholankaari 49
Kimppakyytejä varten kokoontuminen Mhy:n parkkipaikalle Lavolankatu 10, klo 9
-Lisätuloa metsästä pakuria kasvattamalla, toimitusjohtaja Janne Mankki, Suomen Pakuri Oy
Ilmoittautumiset Irma Wellingille (irmawelling.iwell@gmail.com) viimeistään to 4.5.

To 15.6 klo 17 Metsäretki Tyynelän tilalle Aholaan, Etu-Aholantie 78
Kimppakyytejä varten kokoontuminen Mhy:n parkkipaikalle Lavolankatu 10, klo 16:30
-Jatkuvan kasvatuksen toteuttaminen, agronomi, isäntä Juuso Joona. Mukana myös emeritusprofessori Erkki Lähde ja Metsähallituksen aluepäällikkö Yrjö Norokorpi.
-Uusia lannoiteratkaisuja
Ilmoittautumiset Irma Wellingille (irmawelling.iwell@gmail.com) viimeistään ti  13..6.

Ke 27.9 klo 14 Lappeenrannan Arboretumiin Veteraanipuiston viereen  istutetaan vuoden puu. Puun päivän julistus ja nuoren puun istutus Vesan nimipäivänä.

Ti 3.10 klo 17:00 Metsäretki Hannu Perälän metsiin Luumäellä, Korpilahdentie 111, Luumäki
Kimppakyytejä varten kokoontuminen Mhy:n parkkipaikalle Lavolankatu 10, klo 16:15
-Hannun metsien hoitofilosofia ”Olen jättänyt kaikki hakkaamani aukot herran huomaan 15-20 vuodeksi. Väitän,että minun palstoiltani korjataan aikanaan parempaa lautaa”.
Ilmoittautumiset Irma Wellingille (irmawelling.iwell@gmail.com) viimeistään pe 29.9.

La 11.11 Metsä 2017- messumatka Helsinkiin Messukeskukseen
Ilmoittautuminen www.metsakeskus.fi/tapahtumat

La 2.12  klo 12-15 Kuusijuhla Kehruuhuoneella
Ilmoittautuminen maksamalla viimeistään pe  24.11  15 € SaiMen tilille
FI71562009 10003945 ja kirjoittamalla viestikenttään osallistujien nimet.
TOIMINTAKALENTERI 2016 


Saimaan Metsänomistajat ry 

To 18.2. Vuosikokous, Etelä-Karjalan Osuuspankin auditorio, Pormestarinkatu 4,
sisäänkäynti Viljelytalon puoleisesta sivuovesta
klo 16:30 OP:n tarjoamat kahvit
17:00 OP:n metsänomistajapalvelut
Metsätilan rajojen kulun epäselvyyksien ja kulku- sekä tieoikeuksien ennakkokysymyksiin vastaa tuotantopäällikkö Mika
Autiomäki, Maanmittauslaitos, Lappeenranta  
18:30 Vuosikokous

19.-20.3. Etämetsänomistajien Liiton vuosikokous Imatralla. Osittainen osallistuminen
mahdollista.

Ke 20.4 klo 16:30 UPM Kaukaan Kerho, Kaukaankatu 26, Lappeenranta
Metsäasiakaspäällikkö Jouni Kohonen ja metsäasiakasvastaava Pertti Nuortimo
-Metsäinfo + Kaukaan integraatin esittely+kiertoajelu
-Metsän arviointi ja puun hintaan vaikuttavat tekijät

Kolmet metsätreffit ”Otetaan oppia ja ilo irti yhdityksen jäsenten metsistä”

La 21.5. klo 10 Metsäretki Imatralle, Irma Wellingin taimikoihin, Kurkisuontie 262,
Ollin maja (Lappeenrannasta Imatran suuntaan, Svetogorskin liittymä, vasemmalle Pietarintielle, vasemmalle Linnansuontielle, oikealle Kurkisuontielle, vasemmalle Ollin majalle)
Kimppakyytejä varten kokoontuminen Mhy:n parkkipaikalle Lavolankatu 10, klo 9:15
-kuusikon harvennushakkuukohde+pellolle istutetut kuuset ja heinäongelmat+siemenistä
kasvaneiden mäntyjen harvennustyömaa, raivaussahat mukaan ulkoilemaan !
-makkaran paistoa ja kahvitusta Ollin majalla

Ke 8.6. klo 17:30 Metsäretki Raija Tuuliaisen ja Pertti Kangaskolkan METSO-suojelumetsään Lemille, Ehättäväntie 35 (Lappeenrannasta Mikkelintielle, 19 km Mikkelin tietä
ja vasemmalle Ehättäväntielle, 200 m Ehättäväntietä ja tienhaarassa vasemmalle 150 m)
Kimppakyytejä varten kokoontuminen Mhy:n parkkipaikalle Lavolankatu 10, klo 16:30
-arvokkaat luontokohteet: lähde, puron alue, kalliojyrkänteet ja runsaslahopuustoiset
metsät
-mukana metsäasiantuntija Anu Rautiainen Metsä Groupilta
-makkaran paistoa ja kahvitusta Huttulan laavulla/kodalla, Salmentien alkupäässä

Ke 7.9. klo 17:30 Metsäretki Hannu Turkin omiin ja ympäristön metsiin Ylämaalle
Kokoontuminen Ylämaan Korupirttillä,jossa yhditys tarjoaa kahvit. Lähtökokoontuminen
kimppakyytejä varten Mhy:n parkkipaikalle Lavolankatu 10, klo 16:45.
-puuston pituuden ja tiheyden arviointia, hevosvetoinen metsä-äes
-bunkkerialueella iso lähde, luontokohteita, uudistusala ja ötökkätuhoalue

TI 27.9. klo 14 Lappeenrannan Arboretumiin istutetaan vuoden puu. Puun
päivän julistus ja nuoren puun istutus Vesan nimipäivänä. Kokoontuminen vesitornin
parkkipaikalla (Peltolan koulun takana, Lappeenkatu 2) klo 13:45.

La 12.11. Metsä 2016- messumatka Helsinkiin Messukeskukseen
Ilmoittautuminen www.metsakeskus.fi/tapahtumat


La 3.12. klo 17 -21 Kuusi- ja 10-vuotisjuhla Kasinolla, Ainonkatu 10, Lappeenranta

TOIMINTAKALENTERI 2015

La 9.5.2015 klo 10:30-16 Etämetsänomistajien SM-metsätaitokisat Evolla. Sarjat naisille,
miehille, metsäammattilaisille ja yhdistysten joukkueille (3-4 kisaajaa). Nyt relaskooppeja
etsimään ja taitoja harjoittelemaan. Jäsenemme Lenni Raskila (050 3622470) on
luvannut valmentaa lähtijöitä ja lähteä mukaan. Tarkempia tietoja löydät Liiton nettisivuilta

La 6.6.2015 Luontoretki Repoveden kansallispuistoon Valkealaan.
Lähtö klo 7 Matkakeskuksen tilausajolaiturilta, Ratakatu 23, Lappeenranta. Matkan hinta 50 €
sisältää bussikuljetuksen, opastuksen (metsähenkinen opas Paula Niskala) ja nokipannukahvit. Kuljemme Ketun lenkin, jonka pituus on n. 5 km ja aikaa käytämme siihen n. 3,5-4 h. Paluuaika
on klo 16. Ilmoittautumiset Irma Wellingille, irmawelling.iwell@gmail.com tai 40 555 4228 pe 22.5.2015 mennessä. Retki toteutetaan, jos lähtijöitä on vähintään 20 henkilöä.

To 27.8.2015 Turvaa metsätöihin ja tietoa sertifioinnista sekä nettityökaluista
-Myel-eläkevakuuttamisesta ja metsätöiden tapaturmaturvasta, Mela-asiamies Helena Uski, Mela
-Metsien sertifiointi...miksi ja miten ?
-MetsäGroupin metsätalouden nettityökalujen ja palveluiden esittely
Ilmoittautumiset pe 21.8.2015 mennessä Irma Wellingille, irmawelling.iwell@gmail.com
tai 40 555 4228, jolloin tilaisuuden pitopaikka tiedotetaan ilmoittautuneille.

26.8-30.8.2015 Etämetsänomistajien Liiton kesämatka Baltiaan (Eesti, Latvia, Liettua).
Lisätietoja Liiton nettisivuilta
Su 27.9.2015 klo 14 Lappeenrannan Arboretumiin istutetaan vuoden puu. Puun päivän
julistus ja nuoren puun istutus Vesan nimipäivänä. Kokoontuminen vesitornin parkkipaikalla
(Peltolan koulun takana, Lappeenkatu 2) klo 13:45.

La 7.11.2015 Metsä 2015- messumatka Helsinkiin Messukeskukseen
Lähtö klo 8:00 Lappeenrannan Matkakeskuksesta, Ratakatu 23.
Matkan varrelta pääsee kyytiin,kun sopii Irma Wellingin kanssa
pysähdyspaikasta. Paluu alkaa klo 15:00. Bussikyydin  omakustannushinta on 20 € ja se sisältää sisäänpääsymaksun. Hinta kerätään bussissa. Saimaan Metsänomistajat  ilmoittautuvat
pe 30.10.2015 mennessä Irma Wellingille (ei www.Metsakeskus.fi), irmawelling.iwell@gmail.com tai  040 555 4228.

La 5.12 klo 17 -21 Kuusijuhla Kasinolla, Ainonkatu 10, Lappeenranta


KUUSIJUHLA  KASINOLLA  LA 5.12.2015
Arkihuolesi kaikki heitä...”
Vietämme metsäaiheista lystikästä kuusijuhlaa  Kasinolla, Saimaan puoleisessa salissa, hyvän ruuan ja omakutoisen ohjelman sekä arpajaisten  parissa la 5.12.2015 klo 17-21. 

Kasinon menu sisältää: 

Sahramipäärynöitä, aurajuustoa ja pähkinöitä
Vihersalaattia ja tyrnivinegretteä
Talon leipävalikoima ja voita
* * *
Lämminsavustettua lohta
Tattikastiketta
Paahdettua perunaa
Grillattuja kasviksia
* * *
Suklaakakkua ja luumukompottia
Kahvia/teetä

Kuusijuhlamenu maksaa 30 €/henkilö. Lapsista alle 11 vuotiaat pääsevät puolella hinnalla ja alle 4 vuotiaat ilmaiseksi. Maksu kerätään paikan päällä.

Ilmoittautumiset  pe  20.11.2015 mennessä Irma Wellingille, irmawelling.iwell@gmail.com tai 040 555 4228.

Lämpimästi tervetuloa !
SaiMe:n johtokunnan puolesta pj Irma Welling

Vuoden 2014 kuusijuhlan satoa Marjut Sassin ryhmän tuottamana:
Jäi toiset aamulla nukkumaan, 
kun otin vesurin naulastaan
ja kiiruhdin metsäteille,
mä katsoin karsinnat, vesaikot
ja hakkuut, raivuut ja taimikot. 
Niin paljon työtä on vielä, työtä vielä. ”Ei kommentteja:

Lähetä kommentti