lauantai 3. joulukuuta 2022Hei SaiMelaiset!

Kolme asiaa tänään mielessä:
-Kuusijuhlat
-Jäsenkysely vuoden 2023  toiminnan suuntaamisesta
-Koosteita (Aarre, Metsälehti, Apu)

Hyvää joulukuusikuukautta,
Irma, pj


1) Kuusijuhlamme lähestyvät, vielä ehdit ilmoittautua mukaan!

Tervetuloa  yksin/puolison/kumppanin/ystävän kanssa Kuusijuhlaan  ke 7.12.2022 klo 11-14  ABC Viipurinportin kabinettiin, Hirsimäenkatu 1, Lappeenranta. Tarjolla on buffet-lounas ja sen hinta on 19,90 euroa tai 17,90 euroa S-etukortilla. Lounas maksetaan kassalle ennen tilaisuuden alkua. Tarjolla on lounaan lisäksi  leikkimielistä ohjelmaa.

Ilmoittaudu Irmalle (irmawelling.iwell@gmail.com tai  040 555 4228)  viimeistään ma 5.12.2022!

2) Jäsenkyselyyn toivomme lisää vastauksia 
 
Kyselyyn vastaaminen onnistuu  kopioimalla kyselyn osuus  viestistä uuteen viestiin ja merkitsemällä sitten +-merkillä valinnat ja lähettämällä se sitten osoitteeseen:  irmawelling.iwell@gmail.com.  

Vastaathan viimeistään Itsenäisyyspäivänä 6.12.2022!

Kyselyn vastanneiden kesken arvotaan Kärkipyörän lahjoittama 50 €:n lahjakortti ja Seppo Vuokon kirjoittama kirja ”Latva pilviä piirtää”! 

Minkälaisista tapahtumateemoista olet kiinnostunut?

1. Vierailut

-tehtaat/tuotantolaitokset

-muut yrityskäynnit

2. Metsänhoito ja metsänuudistaminen

-taimikonhoitoa

-nuorten metsien hoito

-energiapuun keruu

-harvennushakkuut

-uudistamishakkuut

-maanmuokkaus- ja istutuskohteet

-lannoituskohteet

-suometsät

3. Metsätuhot ja niiden torjunta

-kirjanpainajakohteet

-juurikääpäkohteet

4. Metsänsuojelu

-METSO-suojeluohjelmalla

-määräaikaisella ympäristötukisopimuksella

Mistä toivot neuvontaa/webinaari- tai kokousesityksiä

-kaavoituksesta

-kilpailuttamisesta, hintaneuvotteluista ja sopimusten tekemisestä

-voimalinjojen alle jäävien metsien korvauksista

-METKA-tuista (taimikon ja nuoren metsän hoito, pienpuun keruu, terveyslainnoitus, suometsän hoidon suunnittelu,metsätalouden tieverkosto, metsäluonnon hoito, kulotus, ympäristötuki)

-metsätalouden verotuksesta

-metsävakuutuksista

Oletko kiinnostunut jäsenistön yhteisistä kokemuspäivistä 

-heinääminen ja taimikonhoito

-sahojen huolto

-terien teroitus

-dronen käyttö

Metsätilasi/-tilanne koko

-alle 10 ha

-10-30 ha

-30-50 ha

-50-100 ha

-yli 100 ha

Myytkö puuta

-vuosittain

-harvemmin

Onko metsätaloutesi/-taloutenne

-ammattimaista

-harrastamista

Oletko metsänhoitoyhdistyksen jäsen

-olen

-en ole

Oletko jonkun metsäyhtiön sopimusasiakas

-olen

-en ole

Miten hoidat puukauppojen kilpailutuksen

-kilpailutan itse

-mhy tai joku muu tako tekee

Myytkö puuta

-hankintakaupalla

-pystykaupalla

Kuka tekee metsänhoitotyöt taloudessasi/taloudessanne

-itse/perheenjäsenet

-mhy tai metsäpalveluyrittäjät

Myytkö

-energiapuuta

-polttopuuta

Annatko kerätä polttopuita

-maksutta

-maksua vastaan

Kasvatatko

-joulukuusia tai havuja

-pakuria

-erikoispuulajeja


Kiitos paljon vastaamisesta! 3) Koosteita

http://www.saimaanmetsanomistajat.fi/p/metsakyna_7.html
perjantai 25. marraskuuta 2022

 

Hei SaiMelaiset!

Ensi lauantaina järjestetään Kotkassa Metsänomistajan päivä monipuolisella ohjelmalla  (liitetiedostona)! SaiMelaisista ainakin Hannu Turkki Ylämaalta on menossa sinne. Jos haluatte sopia kimppakyydistä/-kyydeistä, niin Hannun puhelinnumero on 040 720 4502.

Tapahtumaan ilmoittaudutaan, katso tarkemmin alla olevasta kutsusta! 

Mettäterkuin,
Irma, pj


Tervetuloa Metsänomistajan päivään Kotkaan la 26.11.2022!

Tule tapaamaan metsäalan toimijoita messuosastolle ja kuulemaan vinkkejä metsänomistukseen tietoiskujen muodossa. 

Metsänomistajan päivässä asiantuntijat kertovat, miten nuoria metsiä kannattaa hoitaa, mitä on ilmastoviisas metsänhoito ja miten voit hoitaa luonnon monimuotoisuutta. Päivän aikana kuulet uusimmista digityökaluista, saat tietoa eri tukimuodoista sekä neuvoja tienhoitoon tai pakurikäävän kasvatukseen.

Puhujavieraana on kansanedustaja Jari Leppä, joka kertoo metsäpolitiikan ajankohtaiset kuulumiset ja avaa alan tulevaisuuden näkymiä.

Lisätietoja sekä ennakkoilmoittautuminen tapahtumaan Metsänomistajan päivän-sivusto


maanantai 21. marraskuuta 2022

Hei SaiMelaiset!

Ajankohtaista metsätalouden tukijärjestelmä METKAa koskevasta asetuksesta, vinkkejä puunmittaukseen ja koosteita Stora Enson TerveMetsä-lehdestä 4/2022.

Mettäterveisin rokotuksen jälkeiseltä lepotauolta, 
Irma, pj
040 555 42281) Metsätalouden uusi tukijärjestelmä  (METKA) 

METKAa koskeva lakiesitys on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä ja METKAa koskevat valtioneuvoston ja MMM:n asetukset olivat  lausunnolla 18.11.2022 saakka. 

otetaan kantaa taimikon- ja nuorenmetsänhoitoa koskeviin pituus- ja läpimittarajoihin.

Nuoren metsän hoidon kohteille, joilta kerätään pienpuuta (keskinen ja eteläinen Suomi 35 m3/ha, pohjoinen Suomi 25 m3/ha) maksetaan korotettua tukea. Esityksen mukaan aiemman läpimittarajan asemasta siirryttäisiin jäljelle jäävän puuston pituusrajaan. 

MTK korostaa, että METKA työryhmän työn jälkeen energiamarkkina on muuttunut turpeen saatavuuden heikkenemisen sekä Venäjän puun tuonnin loppumisen jälkeen. Tästä syystä asetusluonnoksen 12 metrin pituusrajaa on syytä tarkastella uudelleen. Vaihtoina olisivat joko säilyttää 16 cm läpimittaraja tai nostaa pituusrajaa. 

Riukuuntuneissa kohteissa, joissa taimikonhoito on viivästynyt, harvennuksen jälkeinen puuston pituus ylittää asetusluonnoksessa esitetyn 12 metrin rajan, vaikka sekä poistetun että jäljelle jäävän puuston läpimitta ja runkotilavuus ovat pieniä. Kohteiden pituusrajaa tulisikin nostaa, jotta nuorten metsien hoitorästejä saataisiin purettua ja kohteilta korjattua pieniläpimittaista puuta energiakäyttöön. Luonnonvarakeskuksen laskelman perusteella lehtipuuvaltaisten kohteiden oikea pituusraja olisi 15 metriä (keskimäärin koko maassa). Havupuilla hieman alempi. Pituusraja tulisikin nostaa vähintään 14 metriin. 

Lisäksi MTK esittää harkittavaksi poistumavaatimuksen laskemista alemmas (30 m3/ha) 35 m3/hehtaarista , jotta varmistetaan, ettei järjestelmä ohjaa liian voimakkaisiin hakkuisiin.


2) Vinkit metsänmittaukseen löydät Stora Enson nettisivuilta:

3) Koosteita Srora Enson TerveMetsä lehdestä 4/2022 löydät linkistä:

http://www.saimaanmetsanomistajat.fi/p/metsakyna_7.htmlperjantai 18. marraskuuta 2022

 Hei SaiMelaiset!


1) Nyt kun maakin on valkeana, on aika kutsua Teidät yksin/puolison/kumppanin/ystävän kanssa Kuusijuhlaan  ke 7.12.2022 klo 11-14  ABC Viipurinportin kabinettiin, Hirsimäenkatu 1, Lappeenranta. Tarjolla on buffet-lounas ja sen hinta on 19,90 euroa tai 17,90 euroa S-etukortilla. Lounas maksetaan kassalle ennen tilaisuuden alkua. Tarjolla on lounaan lisäksi  leikkimielistä ohjelmaa.

Ilmoittaudu Irmalle viimeistään ma 5.12.2022! Lämpimästi tervetuloa! 

2) Tälle vuodelle suunniteltu tehdasvierailu Mustola Timberin sahalle ja höyläämölle ei toteudu, koska  tehtaalla tapahtuneen tulipalon korjaustyöt ja testaukset ovat viivästyneet.

3) Kiuruveden Metsolan video ”Raivaajan TOP 6 virhettä” löytyy linkistä:


4) Koosteita Metsälehti Makasiinista 7/2022 löytyy Metsäkynän alta:

http://www.saimaanmetsanomistajat.fi/p/metsakyna_7.html


Mettäterveisin,

Irma, pj
040 555 4228

keskiviikko 9. marraskuuta 2022

 Hei SaiMelaiset!


Hyvää marraskuun alkua …tässä ajankohtaisia päivityksiä!

Mettäterveisin,
Irma, pj

1) Etämetsänomistajien Liitto
Lokakuun lopulla (26.-27.10) olivat Etämetsänomistajien Liiton kehittämispäivät. Niihin liittyen hallitus/pj Rauno Numminen on julkaissut julkilausuman, joka löytyy linkistä:


Kuvakertomus  Liiton 25-vuotisjuhlista (26.10) löytyy seuraavasta Etämetsänomistaja-lehdestä. 

2) Jäsentemme lehtikirjoituksia 

Risto Laukkaan mielipidekirjoitus ”puulla parempiin päiviin” Etelä-Saimaassa 25.10.2022:

Irma Wellingin mielipidekirjoitus Maaseudun Tulevaisuudessa ”Prosenttisuojelusta täsmäsuojeluun” Maaseudun Tulevaisuudessa 31.10.2022:

3) Osallistuin Etämetsänomistajien Liiton edustajana MTK metsävaltuuskunnan 80-vuotisjuhlaseminaariin ja vuosikokoukseen (2.-3.11). Kooste tilaisuuksien annista löytyy linkistä:


4) Koosteita 

Koosteita Metsälehti 19/2022 löytyy linkistä: