torstai 11. kesäkuuta 2020

Hei SaiMelaiset,

Monnon Kari, Buurin Riku ja minä kävimme Työtehoseuran Metsänomistajan talouskoulun syksyllä 2019 ja keväällä 2020 ja se oli erittäin hyödyllinen kokonaisuus.  Nyt olisi tarjolla Metsän taloustaitaja-koulutusta, joka valmentaa metsätalousyrittäjän ammattipätevyyteen ! Metsänomistajat kyselevät  metsäpalveluiden tuottajilta erilaisten vaihtoehtojen taloudellisia vaikutuksia ja kannattavuutta. Taloustaitajakoulutus auttaa yrittäjää vastaamaan näihin kysymyksiin. Koulutukseen sisältyvät myös  talousmetsien luonnonhoitokortti, työturvallisuuskortti ja kasvinsuojelututkinto metsänhoidossa, joka   oikeuttaa ostamaan ja käyttämään juurikäävän torjuntaan hyväksyttyjä valmisteita, metsänhoitoon hyväksyttyjä glyfosaatti-valmisteita ja hirvikarkotteita. 

Tutustu koulutuksen esittelyyn alla !
Metsäterveisin,
Irma W, pj
040 555 4228

Kehity metsän taloustaitajaksi 

Uusi metsäalan ammattitutkintokoulutus käynnistyy ensi syksynä (1.9.2020) Työtehoseurassa. Metsän taloustaitaja -koulutus valmentaa metsätalousyrittäjän ammattipätevyyteen, joka osoitetaan näyttötutkinnossa. Painotamme koulutuksessa vahvasti metsäalan yrittäjyyttä ja kannattavaa metsäomaisuuden hoitoa.

Metsätalousyrittäjä synnytti aiemmin mielikuvan hankintahakkuita tekevästä, isännänlinjan puunkorjuun käytännön osaajasta. Nykyisin tämä kuva on muuttunut melkoisesti, ja keskeisiä taitoja metsätaloudessa ovat esimerkiksi puukaupan kilpailuttaminen, metsänhoitopalvelujen hankkiminen ja sähköisen metsävaratiedon hallinta. TTS:n Metsän taloustaitaja -ammattitutkintokoulutus antaa hyvät valmiudet suunnitella, kasvattaa ja hoitaa talousmetsiä monipuolisesti ja kannattavasti.

Koulutus soveltuu metsänomistajille, metsuri- ja metsäpalveluyrittäjille sekä metsäalan yrittäjyyttä suunnitteleville ja kaikille metsätalouden kannattavuudesta kiinnostuneille. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, jossa pääpaino on itsenäisissä verkko-opinnoissa ja omassa tai vieraan metsässä tapahtuvassa harjoittelussa. Koulutuksen kokonaiskesto on noin 16 kk, ja tämä tarkentuu henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadinnan yhteydessä.

Koulutuspaikkana on TTS / Rajamäki, mutta koulutukseen voi osallistua kauempaakin, koska se toteutetaan valtaosin monimuoto-opetuksena, jossa pääpaino on itsenäisissä verkko-opinnoissa ja omassa tai vieraan metsässä tapahtuvassa harjoittelussa. Käytännössä lähiopetusta on 1-2 päivää kuukaudessa, ajoittuen perjantai- ja lauantaipäiviin. Lähiopetusluentoja voi seurata myös etäyhteydellä.

Metsän taloustaitaja -koulutusta on osaksi rakennettu suositun Metsänomistajan Talouskoulun pohjalta, ja niinpä Talouskoulun suorittaneilla on mahdollisuus lukea hyväksi valtaosa opinnoistaan 1.9.2020 käynnistyvään Metsäalan ammattitutkintoon. Aiemmat opinnot huomioidaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadinnan yhteydessä. Näin tutkinnon suorittaminen helpottuu Talouskoulun käyneillä opiskelijoilla.

Koulutuksen laajuus on 150 osaamispistettä (OSP), josta pakollisia tutkinnon osia on 120 OSP ja vallinaisia 30 OSP. Koulutukseen voidaan sisällyttää mm. 

• talousmetsien luonnonhoitokortti 
• suppea kasvinsuojelututkinto metsätaloudessa 
• työturvallisuuskortti 

Koulutuskokonaisuuden hinta opiskelijalle on 200 euron (ALV 0 %), ja lisäksi tulevat mahdollisten pätevyyskorttien viranomaismaksut.

Koulutukseen voit hakea TTS:n verkkosivuilta (https://www.tts.fi/koulutustarjonta/metsaala). Toimi nopeasti, sillä aloitamme syksyllä 2020 vain yhden ryhmän. Ota yhteyttä, niin kerron lisää koulutuksesta.

Arto Kettunen, 
Kouluttaja ja metsäasiantuntija, TTS
p. 0500454017

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti