keskiviikko 26. elokuuta 2020

Hei SaiMelaiset !

1) Kooste Metsälehti Makasiinin metsäsertifiointijutusta löytyy Metsäkynän alta2) Ilmoittaudu mukaan Suomen metsäkeskuksen Monimetsä-hankkeen metsäretkelle

Revon Seppo osallistuu ainakin retkeen ! 

Tervetuloa mukaan Lappeenrannassa tiistaina 8.9.2020 klo 17.00-19.30 järjestettävälle Laatuloikka luonnonhoitoon -maastoretkeilylle!
Tiedätkö, miten voit ylläpitää ja lisätä luonnon monimuotoisuutta metsässäsi? Laatuloikka luonnonhoitoon -lenkillä metsänomistajat kuulevat metsän- ja luonnonhoidon mahdollisuuksista sekä saavat tietoa ja käytännönläheisiä vinkkejä sen toteuttamiseen omassa metsässään. Esittelemme pari tuntia kestävällä maastolenkillä talousmetsien luonnonhoidon kustannustehokkaita keinoja ja toimintatapoja puuntuotannon rinnalla metsän eri kehitysvaiheissa.
Retkeilyllä vieraillaan muun muassa seuraavilla luonnonhoitokohteilla:
•    Säästöpuut
•    Riistatiheiköt
•    Vesiensuojelun suojavyöhykkeet
Lähtöpaikkana Suomen metsäkeskuksen toimiston parkkipaikka (Oppilaankatu 4, Lappeenranta). Kohteille siirrytään omilla autoilla. Lenkit toteutetaan rauhallisella tahdilla maastossa kävellen ja keskustellen. Varaa sään mukainen varustus ja tarvitsemasi janojuomat. Tilaisuudessa ei järjestetä tarjoilua.
Ilmoittaudu mukaan 1.9.2020 mennessä osoitteessa https://www.metsakeskus.fi/tapahtumat?id= 9531. Mukaan mahtuu 30 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä, ilmoittautuminen on välttämätöntä. Ei osallistumismaksua.
Tervetuloa kuulemaan, kysymään ja keskustelemaan!
Koronavirustilanteen vuoksi noudatamme kaikissa lähitapaamisissamme yleisiä koronaohjeita ja -suosituksia. Ilmoittautuneille lähetämme tarkempia ohjeita ennen tilaisuutta tervetuloviestissä. Huomaathan, että osallistujamäärää voidaan rajoittaa tai tilaisuus siirtää, mikäli koronatilanne muuttuu.
Lisätiedot:
Jussi Kemppainen
metsän- ja luonnonhoidon asiakasneuvoja
p. 050 563 1870
jussi.kemppainen(a)metsakeskus.fi
Lenkit ovat osa Monimetsä-hanketta, jota Metsäkeskus toteuttaa yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön, Tapio Oy:n, Metsäteollisuus ry:n ja MTK:n kanssa. Mukana voi olla myös paikallisia metsäalan toimijoita.
 
Hei SaiMelaiset !

1) Kiva, kun niin moni saapui  eilen Tiaisen Sahalle !  Tässä kooste reissusta tapahtuma- ja kuvagalleriassa:


2) Ilmoittaudu Metsäkeskuksen kulotustilaisuuksiin tapahtumakalenterin kautta !


Tervetuloa Metsäkeskuksen Kulotuskoulu-hankkeen opintoretkelle ja kulotusseminaariin!

Tiesitkö, että metsää voidaan uudistaa myös hallitun tulenkäytön avulla eli kulottamalla?
Tulella on useita positiivisia vaikutuksia metsätalouteen ja luonnon monimuotoisuuteen. Metsämaan kulotus parantaa uuden puusukupolven kasvuolosuhteita, helpottaa metsänviljelytyötä sekä luo elinympäristöjä paloriippuvaisille lajeille. Monimuotoisuutta edistäviin kulotuksiin voidaan myöntää Kemera-tukea.
Metsäkeskuksen Kulotuskoulu - taitoa tulenkäyttöön metsissä -hanke järjestää erilaisia kulotusaiheisia tilaisuuksia metsänomistajille.
Seuraavat tilaisuudet:
  • Kulotuskoulu-hankkeen opintoretki 24.9.2020 klo 8.30-16, Kouvola. Tule mukaan tutustumaan kulotusten metsän- ja luonnonhoidollisiin vaikutuksiin! Retken hinta: 20 €/hlö. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 21.9. mennessä tapahtumakalenterin kautta: https://www.metsakeskus.fi/tapahtumat?id=8549
     
  • Kulotusseminaari 27.10.2020 klo 9-15, Lappeenranta. Tilaisuus on maksuton. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 21.10. mennessä tapahtumakalenterin kautta: https://www.metsakeskus.fi/tapahtumat?id=9779
     
  • Kulotusillat myöhemmin syksyllä Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin.
Tule mukaan kuulemaan kulotuksen toteutuksesta ja hyödyistä metsille!
Kulotuskoulu-hanketta rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tuella, jonka on myöntänyt Kaakkois-Suomen ELY-keskus, sekä yksityisellä rahoituksella. Hanketta rahoittaa myös Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Hankkeen kotisivut: www.metsakeskus.fi/kulotuskoulu
Lisätietoja:
Sara Lankinen-Timonen
projektipäällikkö
p. 050 430 1312
sara.lankinen-timonen@metsakeskus.fi
Suomen metsäkeskus

Metsäterveisin,
Irma W, pj
040 555 4228

tiistai 18. elokuuta 2020

Hei SaiMelaiset,

Monelta on varmaan jäänyt huomaamatta huominen webinaari "OMATOIMISUUS JA PALVELUJEN HANKINTA – METSÄNOMISTAJAN TAITOLAJIT ”.

Ilmoittaudu pikapikaa linkin linkistä:Webinaariterveisin,
Irma W, pj
Hei SaiMelaiset !

1. Ti 25.8 klo 18 vierailu Tiaisen sahalle, Hämäläisentie 210, 54770 Heituinlahti, Savitaipale
*Tutustuminen sahan tuotantoon
*Sahan puunhankinta-alue ja laatuvaatimukset
*Kahvitarjoilu

Ilmoittautuminen viimeistään pe 21.8  kimppakyytien ja kahvituksen 

mitoittamiseksi Irma Wellingille (irmawelling.iwell@gmail.com

040 555 4228).

Kokoontuminen kimppakyytejä varten klo 17 Mhyn parkkipaikalla, Lavolankatu  
10, Lappeenranta


2) Suomen tehokkain metsäkurssi - perusteet haltuun 35 minuutin aikana

Paavo Puuntuottajan video  "Suomen tehokkain metsäkurssi” löytyy linkistä


Tapaamisiin Tiaisen sahalla !
Irma W, pj

perjantai 7. elokuuta 2020

Hei SaiMelaiset!

Olemme laatineet seuraavan ehdotuksen metsäohjelmaan 2021-2025. Voit kommentoida ja esittää parannusehdotuksia vielä viikon verran ehdotukseen.

Kiitokset Aimo Kapiaiselle ja Kari Monnolle aiemmista kommenteista ! Aimon esittämää metsänomistajan oikeusturva-asiaa vie eteenpäin MTK:n metsävaltuuskunta ja Karin esittämää hirvivahinkojen arviointimenetelmän korjausta VT-metsämailla  esitellään  ministeri Lepälle 17.8, kun hän vierailee Lappeenrannassa.

Metsäterveisin,
Irma W, pj
040 555 4228

Saimaan Metsänomistajat ry

Suomen metsäkeskus/Kaakkois-Suomi

Kommentit Kaakkois-Suomen metsäohjelmaan 2021-2025
Kaakkois-Suomen metsäohjelman 2021-2025 tavoitteena on kertoa siitä miten alueella toteutetaan kansallisen metsästrategian toteuttamista, siitä millä toimenpiteillä ja voimavaroilla tuetaan kansallisen metsästrategian toteuttamista.
Metsäohjelmassa esitetään kansallisen metsästrategian teemoille (3. Resurssitehokas ja kestävä metsätalous, 4. Talousmetsien luonnonhoito ja metsäluonnon monimuotoisuus, 5. Ilmastokestävä metsätalous, 6. Metsätiet ja metsien saavutettavuus, 7. Uudet puupohjaiset tuotteet, 8. Luontomatkailu, luonnonyuoteala ja luontoon perustuvat muut palvelut, 9 Osaaminen ja koulutus) tavoitteet ja toimenpittet sekä taustat. Taustatiedoissa on kattavasti tuotu esiin Kaakkois-Suomen erityispiirteitä. Tavoitteet ovat laaja-alaisia ja yleisellä tasolla kuten ”tarjotaan koulutusta, neuvontaa, harjoitetaan aktiivista viestintää”. Numeeriset tavoitteet ovat mittavat. Tavoittteisiin pääsemiseksi näin lyhyellä aikavälillä 2021-2025 tarvitaan vielä konkreettisempia ja fokusoituneempia toimenpiteitä siitä, mitä tehdään, keiden tahojen kanssa yhdessä tehdään, kuka on vastuutaho ja mitä resursseja tarvitaan toteuttamiseen.
Käytettävissä olevien rajallisten resurssien vuoksi esitämme, että esiin nostetaan muutamia kärkitavoitteita ja että niille esitetään konkreettisia toimenpiteitä, vastuutahot ja yhteistyötahot. Tällaisiksi kärkitavoitteiksi ehdotamme mm.:
-metsätalous turvemailla
-talousmetsien luonnonhoito 
-metsätuhoriskien (juurikäävän, kirjanpainajan, myrskytuhojen) ennaltaehkäisy 

Lappeenrannassa xx.x.2020

Saimaan Metsänomistajat ryn hallituksen puolesta 

Irma Welling, pj
Seppo Repo, sihteeri
Hei SaiMelaiset !

1. Ti 25.8 klo 18 vierailu Tiaisen sahalle, Hämäläisentie 210, 54770 Heituinlahti, Savitaipale

*Tutustuminen sahan tuotantoon
*Sahan puunhankinta-alue ja laatuvaatimukset
*Kahvitarjoilu

Ilmoittautuminen viimeistään pe 21.8  kimppakyytien ja kahvituksen 

mitoittamiseksi Irma Wellingille (irmawelling.iwell@gmail.com
040 555 4228).


Kokoontuminen kimppakyytejä varten klo 17 Mhyn parkkipaikalla, Lavolankatu  
10, Lappeenranta


2. Yhdistyksen sihteeriksi valittiin Seppo Repo

Hallitus on kokoontunut 30.7.2020 ja valinnut yhdistyksen sihteeriksi Seppo Revon.

3. Kysely jäsenistölle

Hallitus päätti toteuttaa jäsenistölle kyselyn sellaisista mielenkiintoisista aiheista, joista voisimme toteuttaa videoituja haastatteluja ja jotka liitettäisiin blogi-sivuillemme. Haastattelut toteutettaisiin jäsenemme Ilkka Snellmanin ja Tauno Lakkalan (Digi Tane) avustuksella ja tiloissa. 

Kerro meille mistä aiheista haluaisit kuulla näkemyksiä ! Esimerkiksi mikä maanmuokkaustapa mihinkin maaperään, hirvituhojen arviointi VT -maastossa jne...

Metsäterveisin,
Irma W, pj
040 555 4228