perjantai 7. elokuuta 2020

Hei SaiMelaiset!

Olemme laatineet seuraavan ehdotuksen metsäohjelmaan 2021-2025. Voit kommentoida ja esittää parannusehdotuksia vielä viikon verran ehdotukseen.

Kiitokset Aimo Kapiaiselle ja Kari Monnolle aiemmista kommenteista ! Aimon esittämää metsänomistajan oikeusturva-asiaa vie eteenpäin MTK:n metsävaltuuskunta ja Karin esittämää hirvivahinkojen arviointimenetelmän korjausta VT-metsämailla  esitellään  ministeri Lepälle 17.8, kun hän vierailee Lappeenrannassa.

Metsäterveisin,
Irma W, pj
040 555 4228

Saimaan Metsänomistajat ry

Suomen metsäkeskus/Kaakkois-Suomi

Kommentit Kaakkois-Suomen metsäohjelmaan 2021-2025
Kaakkois-Suomen metsäohjelman 2021-2025 tavoitteena on kertoa siitä miten alueella toteutetaan kansallisen metsästrategian toteuttamista, siitä millä toimenpiteillä ja voimavaroilla tuetaan kansallisen metsästrategian toteuttamista.
Metsäohjelmassa esitetään kansallisen metsästrategian teemoille (3. Resurssitehokas ja kestävä metsätalous, 4. Talousmetsien luonnonhoito ja metsäluonnon monimuotoisuus, 5. Ilmastokestävä metsätalous, 6. Metsätiet ja metsien saavutettavuus, 7. Uudet puupohjaiset tuotteet, 8. Luontomatkailu, luonnonyuoteala ja luontoon perustuvat muut palvelut, 9 Osaaminen ja koulutus) tavoitteet ja toimenpittet sekä taustat. Taustatiedoissa on kattavasti tuotu esiin Kaakkois-Suomen erityispiirteitä. Tavoitteet ovat laaja-alaisia ja yleisellä tasolla kuten ”tarjotaan koulutusta, neuvontaa, harjoitetaan aktiivista viestintää”. Numeeriset tavoitteet ovat mittavat. Tavoittteisiin pääsemiseksi näin lyhyellä aikavälillä 2021-2025 tarvitaan vielä konkreettisempia ja fokusoituneempia toimenpiteitä siitä, mitä tehdään, keiden tahojen kanssa yhdessä tehdään, kuka on vastuutaho ja mitä resursseja tarvitaan toteuttamiseen.
Käytettävissä olevien rajallisten resurssien vuoksi esitämme, että esiin nostetaan muutamia kärkitavoitteita ja että niille esitetään konkreettisia toimenpiteitä, vastuutahot ja yhteistyötahot. Tällaisiksi kärkitavoitteiksi ehdotamme mm.:
-metsätalous turvemailla
-talousmetsien luonnonhoito 
-metsätuhoriskien (juurikäävän, kirjanpainajan, myrskytuhojen) ennaltaehkäisy 

Lappeenrannassa xx.x.2020

Saimaan Metsänomistajat ryn hallituksen puolesta 

Irma Welling, pj
Seppo Repo, sihteeri

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti