torstai 2. syyskuuta 2021

 Saimaan Metsänomistajat ry:n kommentit luonnonsuojelulain luonnokseen

Luvut 2 ja 3

Kansallinen luonnon monimuotoisuusstrategia, alueelliset toimeenpanosuunnitelmat, osallistuminen luonnonsuojelusuunnitteluun ja seuranta (luonnonsuojelusuunnittelun kehittäminen)

Lisäyksillä tavoitellaan kattavampaa tiedon kokoamista eliölajeista ja luontotyypeistä.

-Mikäli luontotiedon kartoitukset aiheuttavat kustannuksia metsänomistajille, pitää ne kustannukset korvata täysimääräisesti.

-Pitää määritellä mitä tietoa saa kerätä ilman metsänomistajan lupaa ja minkä tiedon keruuseen tarvitaan metsänomistajan lupa.

-Tiedon luotettavuuden varmistaminen on tärkeää. Luontokartoittajien työtä pitää auditoida.

-Kerättyä tietoa pitää voida päivittää ja poistaa järjestelmästä vanhentunut tietoa. Päivitystiheydelle pitää määritellä aikaväli.

-Pitää määritellä kuka ratkaisee ja kuka maksaa uuden luontokartoituksen mikäli metsänomistajalla on erilainen näkemys kartoituksen tuloksesta.

1 luku 8 §

Selvilläolovelvollisuus ja ennaltavarautumisen periaate

-Selvilläolovelvollisuus ja ennaltavarautumisen periaate ovat yleisluontoisia ja liian epämääräisiä säännöksiä. Tulkinnanvaraiset ja vaikeasti tulkittavat säännökset on jätettävä pois.

4 luku

Avustus luonnon monimuotoisuuden suojelun ja hoidon edistämiseen

-Mikäli luontokartoitukset aiheuttavat kustannuksia ja viiveitä metsänkäsittelyyn ja ne tulee korvata metsänomistajalle.

-Luontoarvot pitää hinnoitella ja niistä tulee palkita myös. Korvauksissa tulisi huomioida puiden sen hetkisen arvon lisäksi luontoarvojen hinta ja tulevaan metsän kasvuun liittyvät menetykset.

-Metso-kohteet tulee kartoittaa uudestaan määräväliajoin esim. 20 vuoden välein. Mikäli uudelleen arviossa löytyy esimerkiksi lahopuuta enemmä, siitä tulee palkita.

8 luku 74 §

Eräiden uhanalaisten lajien ja luontotyyppien huomioonottamisvelvollisuus viranomaisen luvituksessa ja suunnitelmien hyväksymisessä

-Riskinä on pesäpuiden sijainnin tietokantojen väärinkäyttö, jolloin vaarana on pesien hävittäminen tai munien keruu.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti