keskiviikko 12. tammikuuta 2022

Hyvää alkua tälle Metsävuodelle SaiMelaiset !

 

Pannaan taimikot ja nuoret metsät kuntoon tänä vuonna ! Kemeran pienpuun keruutuki nuoren metsän hoidon (NMH)) yhteydessä on vielä voimassa vuoden 2023 loppuun. Voit saada tietyin edellytyksin tukea 430 euroa hehtaarilta. Pienpuuta pitää kertyä vähintään 35 mottia hehtaarilta. Nuoren metsän hoidon tuesta löydät lisätietoa Suomen metsäkeskuksen linkistä:

 

https://www.metsakeskus.fi/fi/palvelut/tuki-nuoren-metsan-hoitoon

 

Hanke- ja toteutusilmoituksen voit tehdä itsekin metsään.fi-sivuilla vaakapalkin kohdassa  ”Asiointi” !

 

Kävimme loppiaisena metsämarssilla SaiMen jäsenen Karhun Jarin Vilkjärven metsissä arvioimassa olisiko jo aika tehdä nuoren metsän hoitoa tai ensimmäistä harvennusta. Jos nuoren metsän hoidon Kemera-tukea ei ole vielä käytetty, on mahdollista yhdistää nuoren metsän hoito ja ensimmäinen harvennus, jos jäävän puuston keskimääräinen rinnankorkeusläpimitta on alle 16 senttiä ja jos poistuma on vähintään 1500 r/ha.

 

Kuva 1. Jari Karhun  nuorta metsää Kempissä.

 


 

 

Lopputulemana meillä oli, että NMH/ensiharvennukset saavat odottaa muutamia vuosia, kun edellisistä hoitokerroista ja Kemera-tuistakaan ei ole vielä kulunut 10 vuotta.


Kohteeseen oli hyvä metsäautotie ja Risto painottikin, että ”metsäautotie on metsän parhaiten tuottavaa aluetta”. Sitä kautta metsien hoito ja puun kuljetus onnistuvat aikaa säästäen.  Metsäajon minimointi hyvällä metsätieverkostolla vaikuttaa puun hintaan merkittävästi. 


Kuva 2. Jatkotoimenpiteiden pohdintaa Riston keittämien nokipannukahvien kanssa.

 Aikaisemmat, ennen metsään.fi:tä tehdyt Kemera-rahoitushakemukset ja -toteutusilmoitukset löytyvät metsään.fi:stä seuraavasti:

Valitse tarkasteltava tila

Tilan kartan vasempaan reunaan ilmestyy harmaa Valikko ja valikosta löytyy Viranomaisasiointi

Viranomaisasioinnin alta löytyvät (kts. kuva 3)

 

-Metsänkäyttöilmoituksen

-Kemera-asionti

                      -Rahoitushakemukset

                                           -Metsän uudistaminen

                                           -Nuoren metsän hoito ja taimikon varhaishoito

                      -Toteutusilmoitukset

-Tarkastuskohteet

                      -Kemera-hanke

                      -Metsänkäyttöilmoitus

 

Kuva 3. Aikaisemmin myönnettyjen Kemera-tukien   historiatiedot.

 Jos Kemera-kohteita löytyy, niiden väri muuttuu kartalla ja kartalle tulee vuosiluku. Vuosiluvun alta löytyvät päivämäärä ja hankenumero sekä työlaji. Samaisesta paikasta löydät Kemera-hankkeiden lisäksi metsänkäyttöilmoitukset ja metsän uudistamisen rahoitushakemukset. Muista aina poistaa edelliset ruksit esim. toteutusilmoitukset, kun etsin esimerkiksi tarkastuskohteita !

 

Taimikoiden ja nuorten metsien kuntoon laittaminen kannattaa. Ne lisäävät metsän kasvua ja päätehakkuussa kantorahatulot kasvavat jopa 5 000 euroa hehtaarilta (UMP:n esimerkki, jossa  päätehakkuun tulo oli 17 000 €/ha ajallaan hoidettuna/ Minna Kalajoki, Eila Kalvola ”Jopa 20 mottia lisää puuta”, UPM Metsä 1/21) 

Aktiivista  Metsävuotta !

 

Irma, pj

040 555 4228

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti