maanantai 21. marraskuuta 2022

Hei SaiMelaiset!

Ajankohtaista metsätalouden tukijärjestelmä METKAa koskevasta asetuksesta, vinkkejä puunmittaukseen ja koosteita Stora Enson TerveMetsä-lehdestä 4/2022.

Mettäterveisin rokotuksen jälkeiseltä lepotauolta, 
Irma, pj
040 555 42281) Metsätalouden uusi tukijärjestelmä  (METKA) 

METKAa koskeva lakiesitys on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä ja METKAa koskevat valtioneuvoston ja MMM:n asetukset olivat  lausunnolla 18.11.2022 saakka. 

otetaan kantaa taimikon- ja nuorenmetsänhoitoa koskeviin pituus- ja läpimittarajoihin.

Nuoren metsän hoidon kohteille, joilta kerätään pienpuuta (keskinen ja eteläinen Suomi 35 m3/ha, pohjoinen Suomi 25 m3/ha) maksetaan korotettua tukea. Esityksen mukaan aiemman läpimittarajan asemasta siirryttäisiin jäljelle jäävän puuston pituusrajaan. 

MTK korostaa, että METKA työryhmän työn jälkeen energiamarkkina on muuttunut turpeen saatavuuden heikkenemisen sekä Venäjän puun tuonnin loppumisen jälkeen. Tästä syystä asetusluonnoksen 12 metrin pituusrajaa on syytä tarkastella uudelleen. Vaihtoina olisivat joko säilyttää 16 cm läpimittaraja tai nostaa pituusrajaa. 

Riukuuntuneissa kohteissa, joissa taimikonhoito on viivästynyt, harvennuksen jälkeinen puuston pituus ylittää asetusluonnoksessa esitetyn 12 metrin rajan, vaikka sekä poistetun että jäljelle jäävän puuston läpimitta ja runkotilavuus ovat pieniä. Kohteiden pituusrajaa tulisikin nostaa, jotta nuorten metsien hoitorästejä saataisiin purettua ja kohteilta korjattua pieniläpimittaista puuta energiakäyttöön. Luonnonvarakeskuksen laskelman perusteella lehtipuuvaltaisten kohteiden oikea pituusraja olisi 15 metriä (keskimäärin koko maassa). Havupuilla hieman alempi. Pituusraja tulisikin nostaa vähintään 14 metriin. 

Lisäksi MTK esittää harkittavaksi poistumavaatimuksen laskemista alemmas (30 m3/ha) 35 m3/hehtaarista , jotta varmistetaan, ettei järjestelmä ohjaa liian voimakkaisiin hakkuisiin.


2) Vinkit metsänmittaukseen löydät Stora Enson nettisivuilta:

3) Koosteita Srora Enson TerveMetsä lehdestä 4/2022 löydät linkistä:

http://www.saimaanmetsanomistajat.fi/p/metsakyna_7.htmlEi kommentteja:

Lähetä kommentti