torstai 26. tammikuuta 2023

 Hei SaiMelaiset!


Tiedoksi, että Suomen metsäkeskus myöntää tänä vuonna runsaasti  ympäristötukia 10 vuotiseen suojeluun. Toiseksi, eilen oli viimeeksi aamukahvitilaisuus aiheesta "Hilmari - Voisiko päätehakkuita taas rajoittaa?”. Päätehakkuiden rajoittamiseen ottaa reippaasti kantaa metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes Suomen metsäkeskuksesta kohdassa 2.

Mikko Tiirolan terveisin ”Hyvä metsänhoito on hyvää luonnonsujelua ja päinvastoin",
Irma, pj


1) Kooste "Lehdot ja korvet metsänomistajien yleisimpiä suojelukohteita - rahoitus lähes kaksinkertaistuu viimevuotisesta” (Juha Kaihlanen, MT Metsä 25.1.2023)
*Metsäkeskus myöntää ympäristötukea metsänomistajille korvauksena metsän määräaikaisesta suojelusta. Ympäristötukisopimuksella metsänomistaja sitoutuu jättämään arvokkaan luontoympäristön hakkuiden ja metsänhoitotöiden ulkopuolelle 10 vuodeksi. Luonnonhoidon tukea myönnetään esimerkiksi monimuotoisuutta edistäviin kulotuksiin, elinympäristöjen hoitoon ja kunnostukseen sekä vesiensuojeluun.

*Vuonna 2022 metsänomistajat solmivat  1 250 ympäristötukisopimusta. Niillä suojeltiin yhteensä 3 600 hehtaaria 10 vuoden määräajaksi. Metsänomistajille maksettiin 8,1 miljoonaa euroa ympäristötukea. 

*Tänä vuonna  määrärahoja on käytössä yhteensä 15,8 miljoonaan euroa.

Lähde:
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/metsa/d088e3c9-8139-424b-b329-50a9c8ef019d?utm_source=mt-newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=mt-yleinen-viestipohja-2020

2) Kooste ”Hakkuiden rajoittaminen ei ole kestävää metsänkäyttöä” ( 26.1.2023 www.forest.fi)

*Luken mukaan Suomen metsät ovat edelleen nettonielu. Mutta hiilinielujen pienennyttyä metsät eivät kata enää muiden maankäyttöluokkien päästöjä. 

*Metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes, Suomen metsäkeskus: ”Metsistä saatavilla puupohjaisilla tuotteilla on niin suuri merkitys fossiilisten raaka-aineiden korvaajana, että hakkuiden rajoittaminen ei ilmastonmuutoksen torjunnan hillitsemiseksi ole kestävää metsien käyttöä. 

*Remeksen resepti tilanteeseen on metsänhoitoon panostaminen: ”Laadukas metsän uudistaminen, oikea-aikaiset taimikonhoidot sekä terveylannoitukset. Hiilinielujen turvaamiseksi on tärkeää saada tuhka hyötykäyttöön lannoitteena sekä lisätä myös tietyillä alueilla kasvatuslannoituksia. Hiilinieluja vahvistetaan parhaiten ottamalla huomioon kasvupaikan edellytykset”. Kasvupaikan edellytyksillä tarkoitetaan muun muassa sitä, että kullekin kasvupaikalle valitaan sopivia puulajeja niin, että uusi metsikkö alkaa kasvaa mahdollisimman nopeasti. Ensiharvennushakkuita tulee tehdä lähitulevaisuudessa runsaasti. 

Lähde
https://forest.fi/fi/artikkeli/asiantuntija-hakkuiden-rajoittaminen-ei-ole-kestavaa-metsien-kayttoa-2/#347acb4d

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti