lauantai 4. helmikuuta 2023

 Hei SaiMelaiset!


Hankintatyö on oma juttunsa, myös verotuksellisesti. Koosteessa on selvennystä sen verotuskäytäntöihin. Kuitupuun hankintahinnat ovat kivunneet  jo  45-48 €/m3 tasolle. Toisena koosteena  on Hesarissa esitettyä kommentointia tällä viikolla  julkaistusta 30 000 hehtaarin suojelusta. 

Hyvää viikonloppua,
Irma, pj
040 555 4228

 
Kooste "Näin kirjaat hankintatyöt" (Hannu Jauhiainen, Metsälehti Makasiini, 1/2023)

*Kun metsänomistaja korjaa omasta metsästään itse puita, kyse on hankintatyöstä. Hankintatyön arvon voi vähentää puiden myyntihinnasta. Hankintatyön arvo on se, mitä samasta työstä olisi pitänyt maksaa vieraalle. Hankintatyön arvo on tekijälleen myös ansiotuloa. Verotettavaa ansiotuloa se on vain 125 kuution määrän ylittävältä osalta.

*Myyntiin korjattavan puun hankintatyö voi olla puun hakkuuta, ajoa tai molempia. Käteiskaupalla myyty puu, esimerkiksi polttopuu, rinnastetaan hankintakauppaan. Hankinta- tai käteiskaupalla voidaan myydä myös muiden korjaamaa puuta. Silloin kyse ei ole hankintatyöstä eikä kaupan arvosta vähennettävää hankintatyön arvoa synny. Silloin korjuusta maksettava korvaus vähennetään metsätalouden menoista.

*Hankintatyön arvo voidaan laskea Verohallinnon ohjetaksojen perusteella. Hankintatyön yksikkötaksat voi laskea myös itse. Poikkeavat korjuuolosuhteet voidaan ottaa huomioon taksan arvioinnissa, esim. myrsky- ja lumituhopuiden korjuun työn arvoa laskettaessa. Veroilmoitukseen voidaan ilmoittaa hankintatyön arvoa enintään sen verran kuin on saatu tuloa hankintapuista.

*Ansiotulona verotettavan puumäärän osuus valmistetusta puumäärästä saadaan vähentämällä 125 kuutiota valmistetusta puumäärästä ja jakamalla erotus valmistetulla puumäärällä. Ansiotulona verotettavan työn arvo on tätä osuutta vastaava osuus hankintatyön arvosta. 

*Jos kaupasta ei ole saatu tuloja työn tekemisen verovuonna, voidaan työn arvo jättää uinumaan, jolloin se vähennetään vasta seuraavana vuonna, kun kaupasta on saatu rahat. Tällöin se merkitään vain lomakkeen hankintatyön yhteenvetosarakkeeseen, mutta ei lomakkeen alun "Hankintatyön arvo"- kohtaan. Jos hankintasavotta on vuodenvaihteessa kesken, tehty ja ajettu puumäärä on arvioitava. 

Verottajan ohje hankintatyöstä löytyy täältä:Kooste "Vihreät juhlivat suojelleensa 30  000 hehtaaria metsää – ”Se on vale”, sanoo luonto­kartoittaja (Anni Keski-Heikkilä, HS 3.2.2023)

*Luontokartoittaja Ari Aalto: ”Se, että tämä olisi metsiensuojelupaketti, se on vale. Aalto korostaa, että torstaina päätetty on ”hieno luonnonsuojelupaketti”, mutta metsien suojelemisen sijaan pitäisi puhua
pikemminkin soiden suojelemisesta.

*Maa- ja metsätalousministeriöstä kerrotaan, että 30 000 hehtaarista noin puolet on hyvin kasvavaa metsämaata, 30 prosenttia joutomaata ja 20 prosenttia kitumaata. Joutomaa tarkoittaa lähes tai täysin puuttomia alueita, jotka ovat talouskäyttöön sopimattomia. Esimerkiksi kalliot ovat joutomaata. Kitumaa tarkoittaa kituliaasti kasvavia metsiä, mutta myös puustoisia soita ja tunturikoivikoita. Puolet suojeluun siirrettävistä alueista on siis sellaisia, jotka eivät sovi talouskäyttöön ollenkaan tai joilla hakkuut olisivat huonommin kannattavia.

*Aallon mukaan kitu- ja joutomaan suojeleminen on toki sekin hyvä asia, mutta alueita ei ole valittu ekologisesti arvokkaimmista kohteista alkaen. Arvokkaampien kohteiden suojeleminen olisi luontokadon torjumisen kannalta tärkeää. Nyt on hänen mielestään tehty ”ihan mukavia täydennyksiä olemassa olevaan luonnonsuojeluverkostoon”. Puolet suojelualueista on siis metsämaata. Aalto kuitenkin huomauttaa, että siitäkin suurin osa on käytännössä jo ollut hakkuiden ulkopuolella.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti