tiistai 21. syyskuuta 2021


 Hei SaiMelaiset !


Pääkaupunkiseudun metsänomistajat PKMO ry:n vuosikokous on ensi viikolla ke 29.9 ja siellä esitelmänä on ”Professori Erkki Lähteen sanat metsänomistajille”. 

Emeritusprofessori Erkki Lähde oli mukanamme, kun vierailimme Imatran Aholassa Juuso Joonan metsissä (kuva alla). 

SaiMelaisilla on mahdollisuus osallistua tuohon juhlaesitelmäosioon  klo 17:30-18.30  oheisen linkin kautta. Poistumme linjoilta, kun PKMOn vuosikokous alkaa.

PKMO ry:n vuosikokouksen etälinkki on:

Kuva. Metsätieteilijä Erkki Lähde on metsäretkeltämme otetussa  kuvassa puukiekko kädessä. Hän toimi Metsäntutkimuslaitoksen metsänhoidon tutkimusosaston professorina vuodesta 1980 ja jäi eläkkeelle vuonna 2002. Hän tutki vaihtoehtoisia metsänuudistamismenetelmiä sekä metsämaan ominaisuuksia ja metsäbiologian ja metsäekologian kysymyksiä.
Linjoilla tapaamisiin ja mettäterkuin,
Irma, pj

perjantai 17. syyskuuta 2021

 Hei SaiMelaiset !


Kolme mettäasiaa mielessä !

1) Metsä- ja luontoretken Ruokolahden Lassilaan löydät nyt netistä alla olevasta linkistä. Netissä kuvat ovat isommasti esillä. Tekstiäkin on vähän korjailtu. Kuvaajana oli Turkin Hannu.

http://www.saimaanmetsanomistajat.fi/p/liiton-asiat.html

2) Videoraportti Roope Tonterin metsätyötilanteesta Luhtalammen tilallani löytyy alla olevasta linkistä. Roopen aikaisempia videoita on käynyt katsomassa jo 578 kertaa. 


3) Roope esiintyy Tapio Oy:n 30.9 järjestämässä webinaarissa  ”Metsänhoidon suositusten pyöreässä pöydässä”. Löydät webinaarin ohjelman ja ilmoittautumislinkin alta.Mettäterkuin,
Irma, pj
040 555 4228

tiistai 14. syyskuuta 2021

 Hei SaiMelaiset !


Kaksi juttua mielessä ! Mettäterveisin, Irma, pj


1) Saimaan Metsänomistajat ry:n lausunto LAPPEENRANNAN PIENVESISTÖJEN JA LÄHIKYLIEN OSAYLEISKAAVAn  osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta löytyy liitetiedostosta. Kiitos paljon Risto Laukkaalle lausunnon laatimiseen osallistumisesta ! 

Saimaan Metsänomistajat ry:n lausunto LAPPEENRANNAN PIENVESISTÖJEN JA LÄHIKYLIEN OSAYLEISKAAVAN osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

 Saimaan Metsänomistajat ry kiittää lausuntopyynnöstä.

Saimaan Metsänomistajat ryn kommentit osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 22.6.2021 (päivitetty 19.8.2021)
Olemme arvioineet prosessiin osallisten kattavuutta, tiedottamista, osallistumismahdollisuuden ajoitusta, osallistumismahdollisuuksia, selvitysten ja vaikutusten arvioinnin riittävyyttä.
-Pidämme tärkeänä, että kuulemis- ja päätöksentekovaiheista ilmoitetaan kaava-alueen maanomistajille henkilökohtaisilla kirjeillä. Myös lähtötietokyselystä pitäisi informoida henkilökohtaisesti.
-Pidämme tärkeänä, että M-alueiden metsänomistajia informoidaan siitä, että tulevat rakennuspaikkatoiveet kannattaa tuoda esiin jo lähtötietokyselyssä.
Yleisiä kaavoitukseen liittyviä kommenttejamme:
-Yleiskaavamääräyksillä ei ole tarpeen rajoittaa metsien hoitoa ja käyttöä.

 -Metsätalouden käyttöön osoitetuilla alueilla tulee välttää metsän hoidon ja käytön päällekkäistä ohjaamista yleiskaavalla. Metsälaissa on säädetty monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeistä elinympäristöistä. Metsälain mukaisen metsänkäyttöilmoituksen yhteydessä Suomen metsäkeskus ratkaisee onko luontokohde metsälain tarkoittama erityisen tärkeä ympäristö.

Saimaan Metsänomistajat ry
Irma Welling, pj                             Risto Laukas, hallituksen jäsen
040 555 4228                                 044 230 2685
irmawelling.iwellg@mail.com         risto.laukas@kotiposti.net

 

2) Kooste ”Jatkuva kasvatus suometsien uudistamiseen” ( Juha-Pekka Honkanen, TerveMetsä 3/2021) löytyy Metsäkynän alta

http://www.saimaanmetsanomistajat.fi/p/metsakyna_7.html


 


torstai 9. syyskuuta 2021

 Hei SaiMelaiset ! 


Tässä metsänomistajan kokemuksia metsän lannoituksesta.

Lannoite: Metsän salpietaria 550 kg /ha  kolmeen eri kohteeseen.

Kohteet ja levitystapa:
 
1) Vuonna 2017 6,5 ha  55 vuotiasta männikköä, jolle 2 vuotta sitten oli tehty toinen harvennus.

Levitys: Kuormaakantavalla metsätraktorilla, jossa oli  levitin.

2) Vuonna 2018 4,7 ha 55 vuotiasta männikköä.

Levitys: Kuormaakantavalla metsätraktorilla, jossa oli  levitin.

3) Vuonna 2020 10,3 ha 57 vuotiasta männikkö, jossa toinen harvennus oli tehty 3 vuotta sitten.

Levitys: Lentolevityksenä.

Metsänomistajan kokemukset:
-Metsänomistaja ei saanut tarkkaa levitysaikaa etukäteen tietoonsa pyynnöistä huolimatta. 
-Traktorilevityksellä oli kolhittu 15 tukkipuun runkoa.
-Lentolevitys ei ollut onnistunut tasaisesti. Metsänomistajan maastoon laittamiin 3 vatiin vain yhteen oli tullut rakeita. Metsänomistaja sai hyvitystä 1 hehtaarin osalta tarkemman tarkastelun perusteella.
-Ennen lannoitusta metsän pitää olla hyvässä kasvussa, runsaspuustoinen ja harvennus tehty  pari vuotta sitten.
-Lannoituksen jälkeen puut ovat silminnähden voimakkaammassa kasvussa,neulaset pitempiä ja tuuheampia. Ei tarvita edes relaskooppia kasvun lisäyksen toteamiseen.
-Metsän kuutiomäärää saadaan huomattavasti lisättyä, metsän kiertoaika lyhenee. Marjasato lannoitetulla alueella paranee selvästi.
-Mutta haittojakin on ilmennyt: pusikko kasvaa ennen näkemättömästi aluskasvillisuutena. Jo nyt on nähtävissä, että ennen seuraavaa hakkuuta, oli se sitten harvennus tai päätehakkuu, on pohja ensin raivattava.

Tänään  9.9.2021 klo 18 Lannoituksella vauhtia metsän kasvuun webinaari !
Metsä Groupin metsänhoidon asiantuntija Tiina Laine kertoo mm. lannoituksen vaikutuksista, operaatioesimies Niko Koskela käy tarkemmin läpi mitkä tekijät vaikuttavat kohteen valintaan ja ForestVital Oy:n toimistujohtaja Petri Jykylä kertoo työn toteutuksesta. Lähetys alkaa klo 18, kesto noin tunti. Liity tapahtumaan tietokoneellasi tai mobiilisovelluksella  tästä linkistä.

Metsäterkuin,
Irma, pj

 Hei SaiMelaiset !


Monnon Kari kutsuu SaiMelaisia metsä- ja luontoretkelle sekä tutustumaan metsäautotien tekemiseen Ruokolahden Lassilassa  !

Paikka: Lassilantie 193, Ruokolahti
Aika: Ke 15.9.2021 klo 10
Kohteet: Puronvarren luontokohde, luola, taimikot, metsäautotien tekemiseen tutustuminen
Eväät: Varaa pienet eväät ja Kari on luvannut varata SaiMen puolesta makkarat ja kahvit. 
Ilmoittautumiset: Viimeistään ma 13.9   Karille suoraan sähköpostilla  kari.monto612@gmail.com !  

Metsäretkiterveisin,
Irma, pj


PS. Valitettavasti en itse pääse mukaan ! Lupaan  tehdä kuvakertomuksen, kun otatte kuvia ! 

 Hei SaiMelaiset !


Tällainen on jäänyt silmieni väliin … vielä ehtii, kun ei tarvita ennakkoilmoittautumista … klikkaa vain kohtaa tästä linkistä !

9.9.2021 Lannoituksella vauhtia metsän kasvuun

Metsä Groupin metsänhoidon asiantuntija Tiina Laine kertoo mm. lannoituksen vaikutuksista, operaatioesimies Niko Koskela käy tarkemmin läpi mitkä tekijät vaikuttavat kohteen valintaan ja ForestVital Oy:n toimistujohtaja Petri Jykylä kertoo työn toteutuksesta. Lähetys alkaa klo 18, kesto noin tunti. Liity tapahtumaan tietokoneellasi tai mobiilisovelluksella  tästä linkistä.

Metsäterkuin,
Irma

sunnuntai 5. syyskuuta 2021

 Luhtalammen nuoren metsän ja pienpuun keruutyömaan jälkilöylyt  5.9.2021


Jäsenemme Risto Laukas ja Jari Karhu kävivät tänään vielä jälkijoukkoina Roope Tonterin työmaalla Luhtalammen tilallani. Mielenkiinnon kohteina olivat runkoluku hakkuun jälkeen, ajourat ja poistetun puun määrät ! Jarin arvio poistettavan  puuston kuutioista oli maltillisin ja Irman optimistisin.  Risto ja Jari ehdottivat useampia ajouralenkkejä. Hakkuun jälkeiseksi pohjapinta-alaksi Risto arvioi 12 m2/ha.  Risto löysi Maastotaulokoista, että tuoreen kankaan (MT mustikkatyypin) rauduskoivikon, jonka pituus 13-15 metriä, runkoluvuksi suositellaan 700-800 runkoa hehtaaria kohti. Roope sai peukutuksia siitä, että nyt ryteikkö näytti oikialta mettältä !    
 
Tältä näyttää jo tehty mettä. Pöllipinoja melkein vierivieressä.

Poistetun puun kuutioarviot 2,4 hehtaarin alueelta ovat Irmalla muistissa…saa nähdä kelle Das Pullo päätyy ! 

Kiitokset Ristolle ja Jarille inspiroivasta mettäretkestä !  

Mettäterkuin,
Irma

torstai 2. syyskuuta 2021

 Saimaan Metsänomistajat ry:n kommentit luonnonsuojelulain luonnokseen

Luvut 2 ja 3

Kansallinen luonnon monimuotoisuusstrategia, alueelliset toimeenpanosuunnitelmat, osallistuminen luonnonsuojelusuunnitteluun ja seuranta (luonnonsuojelusuunnittelun kehittäminen)

Lisäyksillä tavoitellaan kattavampaa tiedon kokoamista eliölajeista ja luontotyypeistä.

-Mikäli luontotiedon kartoitukset aiheuttavat kustannuksia metsänomistajille, pitää ne kustannukset korvata täysimääräisesti.

-Pitää määritellä mitä tietoa saa kerätä ilman metsänomistajan lupaa ja minkä tiedon keruuseen tarvitaan metsänomistajan lupa.

-Tiedon luotettavuuden varmistaminen on tärkeää. Luontokartoittajien työtä pitää auditoida.

-Kerättyä tietoa pitää voida päivittää ja poistaa järjestelmästä vanhentunut tietoa. Päivitystiheydelle pitää määritellä aikaväli.

-Pitää määritellä kuka ratkaisee ja kuka maksaa uuden luontokartoituksen mikäli metsänomistajalla on erilainen näkemys kartoituksen tuloksesta.

1 luku 8 §

Selvilläolovelvollisuus ja ennaltavarautumisen periaate

-Selvilläolovelvollisuus ja ennaltavarautumisen periaate ovat yleisluontoisia ja liian epämääräisiä säännöksiä. Tulkinnanvaraiset ja vaikeasti tulkittavat säännökset on jätettävä pois.

4 luku

Avustus luonnon monimuotoisuuden suojelun ja hoidon edistämiseen

-Mikäli luontokartoitukset aiheuttavat kustannuksia ja viiveitä metsänkäsittelyyn ja ne tulee korvata metsänomistajalle.

-Luontoarvot pitää hinnoitella ja niistä tulee palkita myös. Korvauksissa tulisi huomioida puiden sen hetkisen arvon lisäksi luontoarvojen hinta ja tulevaan metsän kasvuun liittyvät menetykset.

-Metso-kohteet tulee kartoittaa uudestaan määräväliajoin esim. 20 vuoden välein. Mikäli uudelleen arviossa löytyy esimerkiksi lahopuuta enemmä, siitä tulee palkita.

8 luku 74 §

Eräiden uhanalaisten lajien ja luontotyyppien huomioonottamisvelvollisuus viranomaisen luvituksessa ja suunnitelmien hyväksymisessä

-Riskinä on pesäpuiden sijainnin tietokantojen väärinkäyttö, jolloin vaarana on pesien hävittäminen tai munien keruu.


 Hei SaiMelaiset !


1) Roope Tonterin nuoren metsän hoitoa ja pienpuun keruuta voi tulla vielä huomenna torstaina 2.9 katsomaan, tulemalla klo 12  Lauttaniementien alkuun. Siitä jatkamme kimppakyydeillä noin 1,3 kilometriä Muuraisniementielle, jonka varrelta kohde löytyy. Nuotiokahveja varten toivon  ilmoittautumista miulle !  

2)  Nuoren metsän hoidon ja pienpuun keruun kuvakertomus Roope Tonterin työmaalta Luhtalammelta  on nyt myös netin linkissä


3) Metsäkynän alta 

http://www.saimaanmetsanomistajat.fi/p/metsakyna_7.html

löytyy Hannun Turkin kuvakertomus siitä kuinka vaikeata on nuoren metsän hoito …. teki niin tai näin, aina löytyy toivomisen varaa ! Nyt toivotaan näkemyksiä Hannun esiin nostamiin teemoihin ! Kiitokset Hannulle aktiivisuudesta!


Mettäterkuin,
Irma, pj
040 555 4228