keskiviikko 24. marraskuuta 2021

 Hei SaiMelaiset ….nyt on H-hetki toimia  !  


Nuorten metsien hoitoon ja pienpuun keruuseen  on saatavissa Kemera-tukea 430 euroa  hehtaarille (asetettujen ehtojen rajoissa)  vielä vuoden 2023 loppuun asti. Uuteen metsätalouden kannustinjärjestelmä METKAan ei ainakaan toistaiseksi ole sisällytetty pienpuun keruutukea. 

Nyt on H-hetki toimia. Hoidettu metsä (taimikon varhaisperkaus, taimikon perkaus, ensiharvennus, harvennus, uudistushakkuu) tuottaa 38 % korkeamman nettonykyarvon kuin hoitamaton metsä (ensiharvennuksen ennakkoraivaus, ensiharvennus, harvennus, uudistushakkuu)*.

*Huuskonen Saija, Soili Kojola ja Anssi Ahtikoski: Kannattaako metsänhoitoon panostaa ? Kirjassa: Metsän kasvatus-menetelmät ja kannattavuus, Metsäkustannus Oy ja Metsäntutkimuslaitos, 2014
*Minna Kalajoki, Ella Kaivola: Jopa 20 mottia lisää puuta. Metsän Henki, UPM Metsä 1/21)

Tutustu oheiseen koosteeseen !

Nuoren metsän hoitoterveisin,
Irma, pj
040 555 4228Kooste ”Energiapuusavottaan kaivurilla” (Sami Karppinen, Metsälehti 21/2021)

*Energiapuulle on nyt erittäin hyvä kysyntä Keski-Suomessa. Etenkin turpeesta luopuminen vauhdittaa monien lämpövoimaloiden puun käyttöä.

Yrittäjä Antti Toljander, Metsäkuutio:

*Kannattavuuden suhteen oikea kohdevalinta on erittäin tärkeää. 

*Liian pienistä taimikoista ei energiapuuta kannata konekalustolla lähteä korjaamaan. 

*Hakkuukoneeseen verrattun kaivinkoneella ja joukkokäsittelykouralla on mahdollista päästä parempaan työjälkeen. Yhdistelmän etuna on, että poistettavat rungot voidaan kerätä kouralla uran varteen pystyasennossa. Näin runkoja ei tarvitse kaataa kasvatettavien puiden väleihin eikä vetää kouran läpi, mikä vähentää korjuuvaurioiden riskiä. Kouralla on helppo katkoa runko tarvittaessa latvasta alkaen pätkä kerrallaan. 

Metsäneuvoja Tiina Riihiaho, Päijänteen Metsänhoitoyhdistys:

*Kohteilla, joilla taimikonhoito on jäänyt tekemättä, voi energiapuunkorjuu tuottaa metsänomistajalle paremman tuloksen verrattuna siihen, että kohteelta korjattaisiin vain kuitupuuta. 

*Vaikka karsimattoman energiarangan kantohinta on vain muutamia euroja, metsänomistajan tiliä parantaa energiapuun suurempi kertymä. Riukuuntuneesta metsästä voi energiapuuna kertyä kuutioita jopa toista sataa, kun kuitupuukertymä jäisi noin puoleen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti