torstai 26. toukokuuta 2022

 Hyvää Helatorstaita Hyvät SaiMelaiset!


Viikon Maaseudun Tulevaisuudet ovat olleet  pullollaan metsäaiheisia kirjoituksia ja tässä muutamia koosteita niistä! Kummallisinta ja järjenvastaista on, että  EU:n parlamentin ympäristövaliokunta on luokitellut metsäenergian ei-uusiutuvaksi. Ei hyvä!

Nyt toivotaan vettä istutustaimille ja muullekin luonnolle!
Irma, pj
040 555 4228 


Kooste "Biologia ei politikoimalla muutu" (MT toimitus, Maaseudun Tulevaisuus 20.5.2022)

*Euroopan parlamentin ympätistövaliokunta on päättänyt, ettei metsäenergiaa luokiteltaisi tulevassa Uusiutuvan energian direktiivin (RED II) uudistamisessa uusiutuvaksi energiaksi. 

*Suomessa on meneillään laaja Ei polteta tulevaisuutta-kampanja, jonka tavoitteena on, ettei puuta laskettaisi uusiutuvaksi energiaksi.

*Metsäenergian luokitteleminen uusiutumattomaksi ei perustu tutkittuun tietoon, vaan on politikointia.

* MTK:n energiaasiantuntija Anssi Kainulainen: Esityksessä unohtuu, että muuhun kuin energiakäyttöön kelpaamatonta puuta tulee metsänhoitotöiden yhteydessä. Lisäksi teollisuuden sivuvirroista syntyvällä biomassalla korvataan fossiilista ja EU:n ulkopuolelta tulevaa energiaa. Jos metsänhoitotöiden yhteydessä syntyvälle energiapuulle ei olisi markkinoita, saattaisi välttämättömät metsänhoitotyöt jäädä tekemättä. 


Kooste "Moni-ilmeinen metsänhoito ylläpitää monimuotoisuutta" (Seppo Vuokko, MT 23.5.2022) 

*Monimuotoisuuden ylläpito ei ole pelkästään uhanalaisten lajien suojelua. Toimivan ekosysteemin kannalta yleiset lajit kuten vaikkapa mänty ja kivikkokimalainen ovat tärkeimpiä kuin harvinaiset. Avoimet alat ja nuoret metsät ovat yhtä tärkeitä kuin vanhat metsät.

*Jatkuvan kasvatuksen ongelmana on, että pienet aukot eivät riitä turvaamaan valoa ja lämpöä vaativien lajien menestystä. Ne eivät riitä edes mustikan ja puolukan siementaimien kehittymiseen.


Kooste "Puukaupassa syntyi alkuvuoden ennätys" (Juha Kaihlanen, MT 23.5.2022)

*Puukauppoja tehtiin viime viikolla (20. viikko) enemmän kuin millään viikolla tänä vuonna.

*Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat puuta yksityismetsistä 716 909 kuutiometriä.

*Viime vuonna tähän aikaan viikolla 20 ostomäärä oli 1,2 miljoonaa kuutiometriä.


Kooste "Ensiharvennusrästit kiireesti käyttöön" (Jouko Kyytsönen, MT 23.5.2022)

*Toimitusjohtaja Harri Laurikka, Bioenergia ry: Ensiharvennusrästit ja nuoren metsän kunnostusrästit tulisi ottaa kiireesti käyttöön. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut energiavajeen Suomeen. Bioenergiaa tarvitaan nyt kotimaasta, ja tässä on hyvä tilaisuus lisätä sitä.

*Ensiharvennusrästejä on arviolta 800 000 hehtaaria ja lisäksi tiheitä riukumetsiä satoja tuhansia hehtaareita.

*Rästien käyttöönotto vaatii valtion tuen suuntaamista uudelleen. Ensiharvennusten lisääminen vaatii lisää muutoksia Kemera-tuen tilalle tulossa olevaan Metka-tukeen. Metkaan ei pienpuun keräystukea ole kaavailtu mukaan. 

*Ensiharvennusten teko parantaa metsien hiilensidontaa. 


Kooste "Jatkuvan kasvatuksen lopputulos on puhdas kuusikko, jos aukkoja ei tehdä" (Jouko Kyytsönen, MT 23.5.2022)

*Kuusi kasvaa ja uudistuu jatkuvassa kasvatuksessa hyvin, mutta tavoitteena oleva lehtipuu tarvitsee aukkoja.

*Erikoistutkija Saul Valkonen, Luke: "Padasjoen koekohteesta on otettu kolmeen kertaan yli 30 sentin läpimittaiset puut pois noin 15 vuoden välein. Kasvu on keskimäärin 6 muutiota hehtaarilta. Ajattelin, että metsä on piloilla kahden poimintakerran jälkeen. Mutta näin ei ole, kuusikko pystyy uudistumaan ja kasvamaan erittäin hyvin. Esimerkiksi 40 vuoden ikäinen ja 35 vuotta juronut kuusi, kun saa valo, alkaa kasvaa reippaasti muutaman vuoden päästä. Koivu ja muut lehtipuut eivät kestä sitä, että kuusi vie valon. Lehtipuusekoitusta varten täytyy tehdä pienaukkoja, jotta puut saavat valoa. Lehtipuiden osuus on pudonnut jo 30 % ja vähenee edelleen. Valkonen korostaa myös juuriston ja sienijuurten "valtavaa" merkitystä, vaikka niiden tutkimus on edelleen lapsenkengissä. Sienijuuret vähenevät hakkuissa, mutta jatkuvassa kasvatuksessa ne säilyvät melko hyvin reunapuissa, vaikka tehtäisiin pienaukkoja."

*Pienaukkojen tekeminen saattaa lisätä myrskytuhoja reunametsissä.

*Kuusettumisen lisäksi jatkuvan kasvatuksen ongelmana on juurikäävän aiheuttama tyvilaho. Toimiva lääke on puulajin vaihto lehtipuuhun, joka tarkoittaa avohakkuuta.

*Monimuotoisuus ei jatkuvassa kasvatuksessa lisäänny juuri sen enempää kuin tasaikäisessä metsässä. Sitä varten on jätettävä lahoavaa ja järeää puuta. 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti