tiistai 31. toukokuuta 2022

 Hyvät SaiMelaiset!


Neljä ajankohtaista asiaa kesäkuun kynnyksellä:

1) Yhä useampaan nuoren metsän hoitotyöhön voi saada Kemera-tukea 1.6.2022 alkaen

*Pienpuun keruutuki nousee 20 euroa ja on siten 450 euroa hehtaarilta. 
*Nuoren metsän hoitotyön yhteydessä vaadittava poistuma laskee Etelä-Suomessa  1 500 rungosta 1 000 runkoon hehtaarilta.
*Poistumaan lasketaan mukaan kannot, joiden läpimitta on vähintään 3 cm.

2) Stora Enso alkaa maksaa monimuotoisuuslisää 

*Monimuotoisuuslisä on 0,5 €/m3.
*Monimuotoisuuslisää maksetaan päätehakkuussa  pääpuutavaralajeille, jos hakkuussa jätetään eläviä säästöpuita vähintään 20 kpl hehtaarille, ja tekopökkelöitä tehdään vähintään 10 kpl hehtaarille. Määrät ovat kaksinkertaiset verrattuna tämänhetkisiin PEFC-sertifioinnin vaatimuksiin.

3) Kooste ”Yhden euron panostus taimikonhoitoon tuottaa kolmen euron lisäyksen” ( StoraEnson TerveMetsä 2/2022)

*Erikoistutkija Saija Huuskonen, Luke: "Yhden euron panostus taimikonhoitoon johtaa pitkällä aikavälillä keskimäärin 3 euron lisäykseen kantorahatuloissa”.
*Puun myyntitulot kasvaisivat nykytasoon verrattuna 2 miljardia euroa seuraavien sadan vuoden aikana ja metsänhoidon kustannukset nousisivat noin 0,6 miljardia euroa.
*Taimikonhoito autaa myös ilmastonmuutoksen torjunnassa. Taimikonhoirorästejä on valtakunnan metsien 12. investoinnin  mukaan yli 700 000 hehtaaria. Hyvän metsänhoidon ohjeiden mukaisesta taimikonhoidontarpeesta toteutuu koko maaassa vain vähän yli puolet.

4) Metsäkulttuuripäivät Metsämuseo Lustossa Punkaharjulla 17.-19.6 klo 10-16

Metsänhoitoterveisin,
Irma, pj
040 555 4228Ei kommentteja:

Lähetä kommentti