tiistai 21. maaliskuuta 2023

 Hei SaiMelaiset!


Terveisiä 18.3.2023 seminaarista ja vuosikokouksesta. Mukana myös lähikuukausien tapahtumakalenteri.

Metsäterveisin,
Irma, pj

18.3.2023 PKMO(Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat):n järjestämä "Metsänomistajan ajankohtaisseminaari" 

Hakkuusopimukset metsänomistajan kannalta: mitä tulee tietää, mihin tule

varautua ja mistä tulee sopia erikseen, OTM Pekka Keloneva

*Eri puunostajien yleiset liite-ehdot puukauppasopimuksissa ovat samantyyppiset.

*Puunostajan konkurssi on suurin riski.

*Hyvän metsänhoidon suositukset ja sertifikaattien vaatimukset antavat pohjan vaatimustasoille. Muut erityistoiveet kannattaa kirjata hakkuusopimukseen. 

*Erimielisyydet kannattaa pyrkiä sopimaan neuvottelemalla. Yksittäisen metsänomistajan ei kannata lähteä lähteä käräjille, jos vaadittava summa on luokkaa alle 5 000- 10 000 euroa. Riitatapauksissa vaikeutena on arvioida vahinko euroina. Kotivakuutuksen oikeusturvavakuutukset auttavat, jos on myös metsävakuutus. 


Kuuseen kohdistuvat tuhoriskit, Tiina Ylioja, Luonnonvarakeskus (Luke)

*Tietolähteet kirjanpainajista: Metsäkeskuksen vastaanottamat metsänkäyttöilmoitukset, jotka ovat ilmoitettu hyönteistuhohakkuina ja/tai lisätarkenteella kirjanpainaja ja Luonnonvarakeskuksen parveiluseuranta feromonipyydyksin.

*Altistavat tekijät kirjanpainajatuhoille: puuston ikä, kirjanpainajaa esiintyy eniten uudistuskypsissä kuusikoissa, varttuneissa kasvatusmetsissä, ikääntyneissä kuusissa, joiden latvus on supistunut.

*Kirjanpainajaesiintymä alkaa usein avohakkuualojen kuusivaltaisista paahteisista reunametsistä (tuulenkaadot, valoshokki, paahde/lämpöilan nousu).

*Elävä puu torjuu kirjanpainajan iskeytymisyritykset pihkavuodolla. Kuivuus ja haihdunta sulkee neulasten ilmaraot ja yhteyttämistuotteet vähenevät ja pihkan muodostus vähenee. 

*Puiden poisto ennen toukkien aikuistumista auttaa kirjanpainajien torjunnassa. 

*Toinen sukupolvi on mahdollinen, jos lämpösumma ylittää 1500 vuorokausiastetta.

*Metsäkeskuksen uusi kirjanpainajaopas ja verkkokurssi auttavat torjumaan kirjanpainajaa:

https://www.metsakeskus.fi/fi/ajankohtaista/uusi-kirjanpainajaopas-ja-verkkokurssi-auttavat-varautumaan-tuhoihinkirjanpa

*Kysymykset: Kirjanpainaja voi iskeytyä myös lehtikuuseen. Sen sijaan douglaskuusi on ollut toistaiseksi turvassa kirjanpainajilta.


Metsäverotuksen kehittäminen metsän eri käyttömuotojen edistämiseksi, Jussi Leppänen, Luke

*Puun myyntitulot verotetaan pääomatuloina, mutta metsätalouden sivutulot kuten esim. ekosysteemipalvelut verotetaan maatalouden tulona.

*Esityksessä pohdittiin kannattaisiko metsätalouden ekosysteemipalvelut siirtää samaan verotukseen kuin puun myyntitulot.


Kohti vahvan kestävyyden metsäpalveluita, FT Tuomo Takala, Itä-Suomen yliopisto (UEF)

*Metsät tarjoavat runsaasti erilaisia talous-, virkistys- ja ilmastohyötyjä ja suojeluarvoja. Esityksessä kerrottiin kyselytutkimuksesta, jossa tutkittiin metsänomistajien suhdetta metsiin ja monimuotoisuuteen/kestävyyteen. Tavoitteena oli kestävyyssiirtymien esteiden tunnistaminen. 

*20% ympäristöstä huolestuneista metsänomistajista tarvitsisi tukea luontoammattilaisilta ja 40 % lojaaleista metsänomistajista tarvitsisi uusia ajatuksia metsäpalveluista. 


Vuosikokousasiaa

*Saimaan Metsänomistajien puheenjohtajaksi valittiin Irma Welling. Kiitos luottamuksesta. Hallituksessa jatkavat puheenjohtajan lisäksi, Kari Monto, Seppo Repo, Juha Mikkola ja Kimmo Kylämies. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Eija Sinkko ja Mika Laine.

*Jäsenmaksuksi vahvistettiin 25 €/jäsen. Ensimmäiseltä vuodelta jäsenmaksua ei peritä. Jäsenmaksun eräpäivä on 15.4.2023.


*Tulevia tapahtumia:

Huhtikuu

Pe 14.4.2023 klo 16:30-18:30 Metsään.fi uudet ominaisuudet ja erilaisten kartta-aineistojen hyödyntäminen

Jussi Kemppainen, Metsäkeskus

Metsäkeskus, Armilanlinna-kabinetti, Oppilaankatu 4, Lappeenranta

Toukokuu

La 6.5 klo 12 Hiili-inventaario ja dronen käyttö, tj Panu Torniainen, ZertiForest

Juurikäävän torjunta, Verdera/Lallemand Finland Oy, Lauri Lappalainen

Metsäretki Hannu Turkin metsään, ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

Ollinmajan maasto, Kurkisuontie 262, Imatra

Kesäkuu

Ke 7.6 klo 16:30 "Metsänhoidon suositukset" - päivitys ilmastokestävyyden osalta ja Metsä Groupin ajankohtaiskatsaus

MetsäGroup, Väinö Valveenkatu 2, Lappeenranta

HeinäkuuElokuu

Tehdas/yritysvierailu

-Lemin paperikone 

Fiber-X, LemiKuva seminaarista. Kuvaaja Tauno Lakkala.
Kuva Seija Leinosen palkitsemisesta  ja kukittamisesta hallitustyöskentelystä. Kuvaaja Juha Mikkola. Kuva seminaarista. Kuvaaja Tauno Lakkala.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti