keskiviikko 2. elokuuta 2023

Hei SaiMelaiset!

Kesä  kääntyi juuri  elokuuksi. SaiMen hallitus kokoontuu viikolla 33 laatimaan loppuvuoden ohjelmaa. Jos mielessäsi on toiveita/tutustumiskohteita, niin lähetä minulle tiedoksi. 


Tässä tiedoksi 1) Metsäkeskuksen tulevia tapahtumia ja 2) Metsälehden 12/2023 kooste.

Toiveikasta elokuuta,
Irma, pj
040 555 4228

1) Tulevia Metsäkeskuksen tapahtumia

Liito-orava talousmetsässä - webinaari

Aika: 15.8.2023 klo 8:00 - 15.8.2023 klo 10:00
Paikka: Teams
Ilmoittautuminen päättyy: 13.8.2023 klo 16:00

 
https://www.lyyti.fi/reg/Liitoorava_talousmetsassa__webinaari_1013

Kannattava metsänomistus: Metsävaratiedon hyödyntäminen, Lappeenranta

Aika: 17.8.2023 klo 17:00 - 17.8.2023 klo 20:00
Paikka: Vapaudenaukio, Kabinetti Vapari, Valtakatu 51, 53100 Lappeenranta
Ilmoittautuminen päättyy: 15.8.2023 klo 23:59

 

https://www.lyyti.fi/reg/Kannattava_metsanomistus_Metsavaratiedon_hyodyntaminen_Lappeenranta_7283

Vesivinkit 1/10 - Vesiensuojelu metsänkäsittelyssä – Metsänhoidon suositusten päivitykset, webinaari

Aika: 24.8.2023 klo 9:00 - 24.8.2023 klo 10:00
Paikka: Teams
Ilmoittautuminen päättyy: 21.8.2023 klo 16:00

 

https://www.lyyti.fi/reg/Vesivinkit__Vesiensuojelu_metsankasittelyssa__Metsanhoidon_suositusten_paivitykset_webinaari_8912

Jäytääkö juurikääpä, kurittaako kirjanpainaja?

Aika: 6.9.2023 klo 9:00 - 6.9.2023 klo 11:15
Teams tilaisuus, joka sisältää myös keskusteluja pienryhmissä.
Ilmoittautuminen päättyy: 3.9.2023 klo 23:00

https://www.lyyti.fi/reg/Jaytaako_juurikaapa_kurittaako_kirjanpainaja_verkko1_7848


 Metsään-starttipäivä, webinaari

Metsään-starttipäivästä saat hyvän alun metsänomistukselle! Järjestämme suositun koulutuksen vuorovaikutteisena webinaarina lauantaina 9.9.2023 klo 9.00-12.00.

 

https://www.lyyti.fi/reg/Metsaanstarttipaiva_webinaari_0370

Hiiliviisas suometsän hoito -webinaarisarja, jakso 1

Aika: 21.9.2023 klo 8-9

 

https://www.lyyti.fi/reg/Hiiliviisas_suometsan_hoito_webinaarisarja_jakso_1_21952) Kooste Metsälehti 12/2023

Kooste "Nuukailua vai viisautta? (Sami Karppinen, Metsälehti 12/2023)

*Usein männiköiden alle syntyy luontainen kuusialikasvos. Jos harkitsee kuusikon kasvattamista mäntyjen alla, on ensimmäinen tehtävä varmistaa kasvupaikan viljavuus. Ravinteisuuden lisäksi myös vesitalouden pitää olla kuuselle suotuisa.

*Tutkija Pentti Niemistö, Luke: " Kasvupaikan tulee olla vähintään mustikkatyypin paremmalla laidalla tai vastaavaa turvemaata. Joskus vettä läpäisevä maaperä voi olla sellainen, että mänty pystyy hyödyntämään veden syvältä ja kasvaa hyvin, mutta pintajuurinen kuusi ei."

*Kuusialikasvostoa voi hyödyntää männikön alla kolmella tavalla. Kuusikosta voi kasvattaa seuraavan puusukupolven. Tällöin kuusia tulisi olla mäntyjen alla suhteellisen tasaisesti 1600-2000 kappaletta hehtaarilla. Toiseksi kuuset voi kasvattaa kuitupuukokoon ja päätehakata mäntyjen kanssa. Jos kuuset aiotaan päätehakata samaan aikaan mäntyjen kanssa, on kuuselle sopiva runkoluku 800-1 000 kappaletta hehtaaeilla. Etenkin turvemaille sopiva menetelmä on siirtyä kuusialikasvoksen avulla jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen.

*Pentti Niemistö: "Kuusen elinvoimaisuudesta kertovat terävä latva ja vähintään 10 sentin vuosikasvaimet. Kuusikon kasvatus mäntyjen alla edellyttää mäntyjakson voimakasta tai ainakin säännöllistä harventamista noin 10 vuoden välein."

*Niemistö on havainnut, että alikasvos vaikuttaa mäntyjen järeytymiseen negatiivisesti. "Ilman alikasvostoa kasvaneet koealat ovat tuottaneet mäntytukkia enemmän kuin koealat, joilla on kasvanut tiheästi alikasvoskuusia. Alikasvoskuuset tuottivat puuta noin 50 kuutiota, mutta mäntyjen kasvu väheni vastaavasti 25 kuutiota hehtaarilta." 


 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti