perjantai 22. joulukuuta 2023

 

KIITOS VUODESTA 2023 JA  HYVÄÄ JOULUA  SAIMELAISET!

Kiitos, että olet ollut mukana toiminnassamme tänä vuonna. Järjestimme vuoden aikana kymmenkunta erilaista tapahtumaa, metsäretkiä ja muita kokoontumisia.  Olet tervetullut mukaan myös tulevana vuotena 2024!  Löydät alta Tienapoikien esityksen  ja koosteita Metsälehdestä 22/2023. 


Tulkoon Joulu ja tuoksukoon joulukuusi!
Irma, pj
040 555 4228

1) Tiernapoikien esitys


2) Koosteita Metsälehdestä 22/2023

Kooste "Menestyksen mahdollisuus vai paluu torppariaikaan?" (Sami Karppinen, Metsälehti 22/2023)

*Stora Enso tarjoaa yrittäjille Harvesting Partner-urakointisopimusta. jossa Stora Enso neuvottelee konekaluston rahoitussopimuksen ja yrittäjä käyttää koneita leasing-sopimuksella.

*Pakettiin kuuluvat myös kirjanpito-, henkilöstö- ja koulutuspalvelut.

Kooste (Totta ja tarua metsänhoidosta" (Valtteri Skyttä, Metsälehti 22/2023)

*Jatkuva kasvatus lisää metsän monimuotoisuutta

-Jatkuva kasvatus ei automaattisesti turvaa uhanalaisten metsälajien vaatimia vanhoja lehti- ja havupuita eikä järeää lahopuuta.

-Ongelmana on, että metsätaloudesta eniten kärsivät lajit vaativat usein säilyäkseen vanhoja eläviä puita ja järeää kuollutta puustoa.

-Sekapuustoisuuden ylläpito vaikuttaa olevan jatkuvassa kasvussa haastavampaa kuin avohakkuissa. Valoa vaativat puulajit, kuten mänty ja koivu, edellyttävät pienaukkohakkuita. 

*Taimikonraivauksen voi tehdä milloin vain

-Jos raivauksessa tulee kaatumaan havupuita, raivaus tulee tehdä pakkaskeleillä. Näin ehkäistään puita lahottavan juurikääpäsienten leviäminen kaadettujen havupuiden kantoihin ja sitä kautta pystyyn jääneisiin puihin.

*Rehevällä paikalla kasvava mänty on aina huonolaatuista

-Mäntyjen tulee kasvaa taimina ja nuorina puina riittävän tiheässä. 

*Yksi koivusukopolvi poistaa juurikääpää, ja seuraavaksi voi taas istuttaa kuusta

-Koivusukupolven kasvattaminen on tehokas keino saada puita lahottavaa juurikääpäsientä häviämään tai ainakin merkittävästi vähenemään maaperästä.

-Koivikon alle luontaisesti syntyvät kuusentaimet täytyy käydä raivaamassa nurin, sillä ne pitävät tartuntaa yllä.

-Myös lehtisekapuusto voi vähentää juurikäävän leviämistä kuusikossa. Lehtipuuta pitää tällöin olla kuusikossa vähintään 30 % runkoluvusta metsikköön tasaisesti jakautuneena, mieluusti enemmänkin.

*Alikasvoskuuset ovat herkemmin lahovikaisia kuin istutuskuuset

-Suurten puiden alla kasvavat kuusentaimet eli alikasvoskuuset näyttävät olevan istutuskuusia herkempiä puita lahottavalle juurikääpätartunnalle.

Alikasvokset kärsivät usein valon ja ravinteiden puutteesta, mikä todennäköisesti lisää niiden alttiutta tartunnalle. Lisäksi alikasvokset esiintyvät tiheinä ryhminä, joissa juurikääpäsienen on helppo levitä.

-Huono valinta on lahokuusikon avohakkuu ja istutus kuuselle. Puulajin vaihto lehtipuuksi on ehdottomasti paras ratkaisu. 

Kooste "Koivusekoitus voi lisätä kuusen ongelmia kuivina kesinä" (Matti Kärkkäinen, Metsälehti 23/2023)

*Miten kuivuuteen reagoi kuusen ja koivun sekametsä. Tiedetään, että kuusi pystyy reagoimaan kuivuuteen nopeasti, koska solujen rengashuokoset sulkeutuvat rungossa kuivuuden kohdatessa. Koivun putkiloissa ei ole vastaavaa mekanismia, vaan koivu haihduttaa kuivana kautena kaiken veden minkä se saa otetuksi maaperästä. Järeäpuustoisessa koivun ja kuusen sekametsässä koivut saattavat voida kuivuusjaksona paksusti samaan aikaan kun kuuset kärsivät koivun ottaessa haltuunsa kaiken saatavissa olevan veden.

*Puhtaassa kuusikossa olisi parempi tilanne: kaikki puut säästäisivät vettä.

*Olisiko viisasta unohtaa sekametsäintoilu silloin, kun maaperän paksuus on alle 2 metriä?

Kooste "Muokkaus ja risujen ajo käyvät samalla koneella" (Mikko Riikilä, Metsälehti 23/2023)

*Risutecin ja Metsä Groupin yhteishankkeessa kuormatraktorin perään on asennettu muokkauskone. Sama kone sekä ajaa hakkuutähteet että muokkaa maan, mikä vähentää koneiden siirtotarvetta. Kone korjaa ensin hakkuutähteet osalta aukkoa ja varastolta palatessa muokkaa risuista vapautuneen alueen. Muokkauskoneella maa muokataan ylös-alas liikkuvilla muokkausterillä. Kone voi sekä mätästää että laikuttaa metsämaata.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti