maanantai 17. kesäkuuta 2024

 Hei SaiMelaiset!


1) Metsätaitokilpailuja tiedossa

Etämetsänomistajien Liiton, johon SaiMekin kuuluu,  SM-metsätaitokilpailut järjestetään perjantaina 27.9.2024 Evolla. Kutsu kisoihin on seuraavassa Etämetsänomistaja-lehdessä, joka ilmestyy juhannuksen aikohin. Lehti on nähtävissä Etämetsänomistajien Liiton kotisivuilla.

Myös Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa  järjestää metsätaitokilpailut 20.7 Suomenniemellä. Ne ovat olleet epäviralliset SaiMen mestaruuskilpailut samalla. 


2) Lunastuslain korvausperusteita ollaan uudistamassa

Lunastuskorvauksen määräämisen perusteita koskevaa sääntelyä muutettaisiin siten, että lunastettavasta omaisuudesta tulisi määrätä käyvän hinnan sijasta sen markkina-arvoa vastaava täysi korvaus. Lunastuskorvaukselle esitetään suoritettavaksi 25 %:n suuruinen korotus. Markkina-arvon määrittäminen voisi perustua nykyistä monipuolisemmin erilaisten arviointimenetelmien hyödyntämiseen. Lunastuslaista kumottaisiin asemakaavoituksesta johtuvan arvon leikkaamista koskevat säännökset. Niin sanotun asunto- ja elinkeinotakuun soveltamisalaa esitetään laajennettavaksi. Muihin lakeihin ehdotetaan tehtäväksi korvausperusteiden uudistamisesta johtuvat muutokset.

Uudistusesitys on lausuntokierroksella ja lausunnon voi antaa linkistä:


3) Koosteita

Koosteita Metsälehti Makasiinista 4/2024 ja TerveMetsä-lehdestä 2/2024:Kohta kun juhannus koittaa on paikallaa yhtyä lauluun "On vihriänä mettä ja lämpö voittanu”


Juhannusterveisin,
Irma, pj
040 555 4228


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti