torstai 20. kesäkuuta 2024

 

Hei SaiMelaiset!

Ehtipä vielä tulla Metsälehti 12/2024  ennen juhannusta ja kesätaukoa. Tässä siitä koosteita ja saunavihdan/-vastan teko-ohje by UPM Metsä sekä A-Men lauluyhtyeen  SAUNAVIHDAT sanoin ja sävelin:Nauttikaa valoisista öistä ja kesästä,
Irma, pj
040 555 4228


1) Koosteita Metsälehti 12/2024

Hallituksen esitys vanhojen metsien kansallisiksi kriteereiksi on valmistunut 
*Pääkriteereinä vanhojen metsien määrittelyssä ovat puuston ikä ja kuolleen puun määrä.
*Havumetsissä valtapuuston keski-iän on oltava vähintään 140-200 vuotta sijainnista riippuen. 
*Lehtipuuvaltaisissa metsissä ikävaatimukset ovat 100-140 vuotta.
*Kuollutta puuta tulisi olla vähintään 10-50 kuutiota hehtaarilla puulajista ja sijainnista riippuen.

Kooste ” METKA mielessä taimikonhoitoon” (Sami Karppinen, Metsälehti 12/2024)
*Metka ehdot (Suomen metsäkeskus):
 • Jos kuvion pääpuulaji on havupuu, hoidetun puuston keskipituuden täytyy hoitotöiden jälkeen olla 0,7–12 metriä.
 • Jos kuvion pääpuulaji on lehtipuu, hoidetun puuston keskipituuden täytyy hoitotöiden jälkeen olla 0,7–15 metriä.
 • Jos hoidettavan jakson taimien keskipituus on 3 metriä tai vähemmän, kuviolla ei saa hoitotöiden jälkeen olla taimia pidempiä lehtipuita (etukasvuinen lehtipuusto), jotka haittaisivat taimien kasvua tai vaurioittaisivat taimien latvoja.
 • Jos hoidettavan jakson kasvatettavien puiden keskipituus on yli 3 metriä ja alle 8 metriä, niitä saa hoitotöiden jälkeen olla kuviolla enintään 2 500 runkoa hehtaarilla.
 • Jos hoidettavan jakson kasvatettavien puiden keskipituus on 8 metriä tai enemmän, niitä saa hoitotöiden jälkeen olla kuviolla enintään 1 300 runkoa hehtaarilla, jos kuvion pääpuulaji on lehtipuu ja enintään 1 500 runkoa hehtaarilla, jos kuvion pääpuulaji on havupuu.
*Rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Sari Alden, Suomen metsäkeskus: ”Tukea voi hakea, jos kohde täyttää pituusehdot, hoitotyölle on tarve ja työ on tehty. Tukea voi hakea varhaisperkaukseen, kun kasvatettavat puut ovat vähintään 0,7 metrin ja korkeintaan 3 metrin pituisia. Poistumavaatimuksesta on luovuttu, koska Metkan avulla halutaan ohjata jättämään taimikkoon monipuolisesti eri puulajeja.Taimikkoa ei siis tarvitse hoitaa liian siistiksi ja pieniä käsittelemättömiäksi alueita voi olla. Pääpuulajin kanssa kasvamaan sopivien lehtipuiden poistamista on vältettävä. Jos kohteen tukikelpoisuutta joudutaan tarkastelemaan tarkemmin, pidetään lähtökohtana sitä, että vähintään 25 % kasvamaan jääneiden puiden runkoluvusta on poistettu. Hoitotarvetta ei saa olla seuraavan 5 vuoden aikana. Jos puita on 5 000, voidaan katsoa, että hoitotoimia tarvitaan jo alle viidessä vuodessa."
* Tuki on 200 euroa hehtaarille ja jos kerätään pienpuuta tuki maksetaan korotettuna ja se on 300 euroa hehtaarilta.
*Tukea voi saada minimissään 1 hehtaarin kuviolle. Ala voi koostua useista vähintään 0,1 hehtaarin kuvioista.

2) UPM Metsän vihdan/vastan teko-ohjeetVastan teko hallussa? Näin teet saunavihdan eli vastan

Parhaan vihdan tai vastan saat rauduskoivusta, joka on jämäkämpää ja karheampaa ja kestää paremmin vihdottaessa kuin hieskoivu

Tässä ohjeet vihdan eli vastan tekoon 

 1. Marssi metsään, mutta pyydä ennen sitä lupa maanomistajalta. Oksien katkominen ei kuulu jokamiehen oikeuksiin
 2. Kerää yhtä vihtaa varten 35-40 oksaa, joiden pituus on noin 50 cm
 3. Tarkista, että lehdet ovat terveitä ja täysikasvuisia
 4. Valitse siteeksi noin metrin mittainen koivunvesa, raappaa kuori pois ja pehmennä vitsas kiertämällä sitä tyvipäätä kohti
 5. Lado puolet oksista kimpuksi yksi kerrallaan lehden harmaa puoli ulospäin. Lehden nurja puoli on karheampi, joten se ei tartu vihtoessa kosteaan ihoon kiinni.
 6. Vihdan keskelle voit laittaa hieskoivua tai yhden mustaherukanoksan antamaan tuoksua

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti