lauantai 29. toukokuuta 2021

 Hei SaiMelaiset !Tässä ministeri Jari Lepän vastaus esitykseemme  "ESITYS KESTÄVÄN METSÄTALOUDEN MÄÄRÄAIKAISEN RAHOITUSLAIN ELI KEMERA-LAIN MUUTTAMISESTA NIIN, ETTÄ KEMERA-TUKIJÄRJESTELMÄN TUET TAIMIKON VARHAISHOITOON JA NUOREN METSÄN HOITOON SEKÄ PIENPUUN KERÄÄMISEEN MYÖNNETTÄISIIN VEROVAPAINA AINAKIN VUODEN 2023 LOPPUUN ASTI ”.

Hyvät Saimaan metsänomistajat,

 

Lämpimät kiitokset ehdotuksestanne saada metsiemme hoitorästit kuntoon. Kiitos myös hyvästä

keskustelutilaisuudesta. Metsäkeskustelu on tänä keväänä entisestään vilkastunut ja siinä on

hyvä myös metsänomistajien olla aktiivisesti mukana.


Tämän vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa tuli Kemera -tukeen nuoren metsän hoitoon ja pienpuun keruuseen lisärahoitusta 3,7 milj. euroa. Lisäksi metsäkeskukselle tuli lisärahoitusta 250 000 euroa aktivointikampanjan toteuttamiseen ja hakemusten hallinnointiin.

 Pienpuun keruuta on tuettu menneinä vuosina noin 33 000 ha. Lisärahoituksen turvin pienpuun keruuta voitaisiin lisätä 8 800 hehtaarilla. Aikaisempien vuosien valossa tämän suuruinen työmäärien lisäys on haasteellinen, mutta tavoite on kuitenkin realistinen.

Hallituksen puoliväliriihessä sovittiin, että uuden metsätalouden kannustejärjestelmän valmistelua jatketaan siten, että selvitetään pienpuun keruutuen säilyminen osana järjestelmää vaikutusarvioiden pohjalta.

Ehdotuksessa esitetään 40 euron palkkiota toimijoille. Nykyistä kannustejärjestelmää pohtinut työryhmä on linjannut, että: "Tuki myönnetään hankkeen kokonaiskustannuksiin. Tuettaviin kustannuksiin voidaan sisällyttää toimenpiteen suunnittelusta aiheutuvat kustannukset, toteutuskustannukset materiaaleineen ja työnjohtoineen sekä toteutusilmoituksen laatimisesta maksettava korvaus. Tuen taso määritetään kunkin työlajin osalta erikseen." Eli nuoren metsän hoidon ja pienpuun korjuun keruu tuki sisältää myös "palkkion" toimijalle. Ehdotetun kaltainen lisäpalkkion maksaminen edellyttäisi muutosta tukijärjestelmään ja sen notifioimista.

Perinteisesti valtiovarainministeriö on suhtautunut penseästi erityispoikkeamien tekemiseen verotukseen. Tosin jo nyt verotuksesta löytyy kemera-tukia lähellä olevia verotuspoikkeamia. Esimerkiksi luonnonsuojelulain tulot, luonnontuotteiden keräystulot ja oman asunnon tai mökin lämmityspuut omasta metsästä ovat jo nyt verottomia. Verohelpotus olisi todennäköisesti de minimis -tukea. Ongelmaksi tulisi, että kemeran 7 §:n mukaan kohteelle ei voida myöntää muuta etuutta julkisista varoista. Eli kohde ei voisi saada kemera tukea ja verohelpotusta.

Muistutan vielä Teidän omatoimisia metsänomistajia hankintatyön verovapaudesta 125 kuutiometriin asti.

 Yhteenvetona voi sanoa, että tässä vaiheessa tukijärjestelmän voimassa oloa emme lähde tekemään siihen muutoksia. Nyt on hyvä hetki kannustaa maanomistajia hyödyntämään nykyisen kemeran tarjoamat mahdollisuudet täysimääräisesti. Viime vuonna osa kemera tuesta jäi käyttämättä. Tälle vuodelle käytettävissä olevan tuen määrä on lisääntynyt. Alkuvuodesta tukea on käytetty edellisvuotta vähemmän.

 Jari Leppä

Maa- ja metsätalousministeri 


Vaikka emme saaneet esityksellemme konkreettista tukea, kannattaa metsänomistajan hoitaa hoitorästit kuntoon. Hoitorästien hoitamisella kasvatetaan tulevia kantorahatuloja merkittävästi kuten oheinen kuva osoittaa.


Kuva. Uudistushakkuussa kassavirta on 5 216 euroa ja tuottojen nykyarvo 653 euroa korkeampi hoidetussa kuin hoitamattomassa metsässä (Minna Kalajoki, Ella Kaivola, Metsän Henki, UPM Metsä 1/21).Etiäpäin siis… jatkamme hoitorästien nollaamisen ja energiapuun käytön sekä  korjuun vauhdittamisen ideointia ! Huomenna kokoontuvat kaksi työryhmäämme, 1) palvelu-/resurssipankki- ja 2) jokamiehenoikeuksien eettiset ohjeet metsänomistajan kannalta -työryhmämme,  aloittamaan työnsä. Niiden työn tuloksia pääsette kommentoimaan elokuussa.

Metsäterveisin,
Irma W, pj
040 555 4228


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti