tiistai 6. heinäkuuta 2021

 Hei SaiMelaiset !


Saimaan Metsänomistajat on kommentoinut Korvenkylän osayleiskaavaa 2030 ! Kommentoinnista isot kiitokset Risto Laukkaalle ! Kommenttimme löydät liitetiedostosta.

Saimme uuden kommentointipyynnön Lappeenrannan pienvesistöjen ja lähikylien osayleiskaavasta, sen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Tarkista, onko sinun metsiäsi kyseisen osayleiskaavan alueella. Jos on, sinulla on mahdollisuus osallistua kaavoitusprosessiin. Tärkeitä päivämääriä löydät alla olevasta viestistä ja sen liitteistä !

Kesäterveisin,
Irma W, pj 
040 555 4228

PS. Ma 2.8.2021 teemme luontoretken Hämmäauteensuolle !


Saimaan Metsänomistajat ry:n lausunto  Korvenkylän osayleiskaavan 2030 osayleiskaavaehdotuksesta Y51 


Saimaan Metsänomistajat ry kiittää lausuntopyynnöstä 25.5.2021  LPR/1239/10.02.02/2019. 


Osayleiskaavaehdotuksessa Y51 esiintyy metsätalouden käyttöön osoitettuja alueita M-1-, M-5- ja M-6-merkinnöillä. Joillakin näistä alueista esiintyy myös  luo-3-merkintä.  

Saimaan Metsänomistajat ry kommentit lausuntopyyntöönne:

- Kohta VL-, VU-, EV-, luo-3 ja s-1 alueilla….: Esitämme, että maisematyölupaa ei tarvita myrsky- ja hyönteistuhojen korjaamiseen eikä   kasvatushakkuisiin kuten eduskunnan ympäristövaliokunta on linjannut. -Yleiskaavamääräyksillä ei ole tarpeen rajoittaa metsien hoitoa ja käyttöä.

-Metsätalouden käyttöön osoitetuilla alueilla tulee välttää metsän hoidon ja käytön päällekkäistä ohjaamista yleiskaavalla. Metsälaissa on säädetty monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeistä elinympäristöistä. Metsälain mukaisen metsänkäyttöilmoituksen yhteydessä Suomen metsäkeskus ratkaisee onko luontokohde metsälain tarkoittama erityisen tärkeä ympäristö.

 

Saimaan Metsänomistajat ry:n plsta


 Irma Welling, pj                     Risto Laukas, hallituksen jäsen

irmawelling.iwell@gmail.com     risto.laukas@kotiposti.net
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti