tiistai 30. elokuuta 2022

 Hei SaiMelaiset!

Suunnitteilla on syyskuuksi metsäretki  Saimaan  kanavan reunametsien hakkuutyömaalle yhteistyössä Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan ja Väyläviraston kanssa  (ti 13.9)  ja tutustuminen  Taipalsaaren kunnan Konstun lämpövoimalaitokseen ja Adven-yhtiön energiapuun hankintaan (ke 21.9). Tarkemmat kutsut lähetetään lähiaikoina.

Lisäksi pläjäys koosteita Stora Enson TerveMetsä-lehdestä ja kutsu Avoimien ovien päivään Stora Enson Imatran tehtaille (Pentti Hallen katu 7, Imatra) la  10.9 klo 10-15:Näillä askelilla syyskuuhun! 
Irma, pj
040 555 4228


Kooste "Kuituhuimas" (Juha Hanni, SE:n TerveMetsä, 26.8.2022)

*Tämän päivän kuituhuimaus on paljon muutakin kuin hyvää kysyntää puukaupassa, hintatilastoja, ja pölkkyjä rekan pankkojen välissä. Se on työtä ja toimeentuloa läpi Suomen, kehittyvää korjuuteknologiaa ja osaamista, kestävää pitkäjänteistä metsätaloutta ja metsänkasvatuksen osaamista, uusia tuoteinnovaatioita ja työtä paremman ilmaston puolesta. 

*Kuitupuusta on tullut puukaupan kestohitti, jonka harvennukset sopivat korjuuohjelmiimme. 

*Sellutehtaat, tai oikeamminkin biojalostamot, käyttävät ja jalostavat läpi vuoden tasaisesti kuitupuuta. Kuitupuun käyttö onkin mielestäni koko puunhankinnan kivijalka, suomalaisen kestävän ja ammattimaisen metsätalouden mahdollistaja.

*Uutta on metsäalan rekrytointiboomi. Stora Enso ja meidän kumppaniyrittäjämme palkkaavat nyt enemmän työntekijöitä kuin vuosikausiin.


Kooste "Stora Enso rekrytoi. Metsäala on tasa-arvoinen tulevaisuuden ala" (SE:n TerveMetsä 26.8.2022)

* Venäjän puuntuonnin loppuminen on tarkoitus korvata Stora Ensossa pääsääntöisesti kotimaisella puulla. Se on käynnistänyt tarpeen palkata Suomessa uutta ja osaavaa henkilöstöä. Stora Enso rekrytoikin tällä hetkellä enemmän työntekijöitä kuin vuosikausiin.

*Henkilöstöjohtaja Jussi Lemmetty, SE: Meillä on mieluisa haaste kasvaa antamalla töitä ja hyvinvointia suomalaisille. Stora Ensi hakee nyt erityisesti metsäasiantuntijoita asiakaspalvelutehtäviin. Heillä on suuri vastuu. Metsäasiantuntijamme ovat konsernimme kasvot ulospäin, koska he asioivat eturintamassa metsänomistajien kanssa. Meidän tarkoituksenamme ei ole vain tehdä puukauppaa, vaan haluamme tukea asiakasta ja helpottaa hänen elämäänsä erilaisissa metsätalouteen liittyvissä asioissa. Luottamus on lunastettava, eikä sitä missään kohdassa saa pettää.

*Työ on ihmisläheistä, sillä perustehtävänään metsäasiantuntija ostaa puuta ja myy Stora Enson metsänhoitopalveluita. 

*Metsäala on kehittyvä ala. Tämä näkyy mm. puun monista mahdollisuuksista ilmastonmuutoksen torjunnassa. Metsäala on tulevaisuuden ala. 


Kooste "Harvennusrästit tuontipuun korvaajana" (Heidi Hämäläinen, SE:n TerveMetsä 26.8.2022)

*Nyt meillä suomalaisilla metsänomistajilla onkin arvovalinnan ja näytön paikka; hoidetaanko metsiä harvennushakkuilla vai jätetäänkö niiden kasvu tyrehtymään? Tuotantolaitokset tarvitsevat uusiutuvaa tukki- ja kuitupuuta ympäri vuoden. Jotta maakuntien tehtaat saadaan pidettyä pyörimässä ja tuomassa työtä sekä toimeentuloa myös maaseudulle, on puukaupan sujuttava häiriöittä.Kooste "Odotettavissa vilkas puukauppasyksy" (Martti Linna, SE;n TerveMetsä 26.8.2022)

*Kaikille puutavaralajeille riittää nyt kysyntää koko maassa, ja yhtiön puunostajia kiinnostavat varsinkin kasvatusmetsien kasvun kannalta tärkeät harvennukset.

*Kaikkien puutavaralajien toteutuneet ostohinnat ovat nyt noin 15% korkeammalla tasolla kuin vuoden alussa. 

*Edellytykset hyvälle puukaupalle ovat metsänomistajan kannalta juuri tässä ja nyt. Samalla kun puunostossa täydennetään jo talvileimikkovarantoja, ovat ympäri vuoden korjuukelpoiset kasvatusmetsien harvennukset edelleen Stora Enson toivelistan kärkipäässä.

.


Kooste" Kuormainvaakamittaus sopii hankintapuille" (Hanna Joronen, SE:n TerveMetsä 26.8.2022)

* Nykyisin lähes poikkeuksetta hankintaerille mittausmenetelmäksi sovitaan kuormainvaakamittaus. Siinä puutavara-auto punnitsee lastatessa jokaisen taakan kuormaimesta, ja kilot rekisteröityvät tietojärjestelmään. Menetelmä on nopea ja lahjomattoman tarkka vaikkapa perinteiseen pinomittaan verrattuna, missä on aina inhimillisen virheen tai näkemyserojen mahdollisuus.

*Mittaustodistukselle kiloja ei kuitenkaan viedä, vaan punnittu tulos muutetaan tilavuudeksi ns. tuoretiheyskertoimen (kg/m3) avulla. Kertoimet ovat Luken määräämiä. Niihin ei puunostaja voi vaikuttaa. Tuoretiheyskertoimet on määritelty puulajeittain ja puutavaralajeittain tukille, pikkutukille sekä kuitupuulle erikseen. Lisäksi katkotun puun kosteus vaikuttaa kertoimeen. Kesäaikana yli 6 viikkoa vanhat pölkyt ovat jo ns. puolikuivaa puuta. Puutavara ajetaan varsin nopeasti tehtaalle, joten mittaustuloksetkin saadaan tuoreesta puusta. 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti