lauantai 1. lokakuuta 2022

 Hei SaiMelaiset!


Tässä pläjäys päivityksiä! Nyt vedämme vähän henkeä tapahtumatoiminnassa, mutta muistakaapa hyödyntää KEMERA-tuet ja pyytää apua tarvittaessa!

Mettäterveisin,
Irma, pj
040 555 4228 

A) Metsänhoidon PEFC-standardin keskeisistä, etupäässä numerollisista, muutoksista taulukot 1) - 3)

Kaikki muutokset löydät linkistä:


1) Säästöpuiden määrä ja järeys kasvaa


Edellinen PEFC-standardi 2014

Uusi PEFC-2022

Säästö- ja lahopuiden lukumäärä on yhteensä keskimäärin vähintään 10 kappaletta hehtaarilla leimikkotasolla. Osa säästöpuista voidaan tehdä tekopökkelöiksi.


Mikäli erillisessä luettelossa mainittuja säästöpuita ei ole ja järeän runkolahopuuston puuttuessa, jätetään säästöpuiksi biologisen monimuotoisuuden kannalta hyödyllisiä, rinnankorkeusläpimitaltaan vähintään 10 cm paksuja puita, joilla on hyvät edellytykset kehittyä vanhoiksi puiksi.

Hakkuissa pysyvästi jätettyjen säästöpuiden lukumäärä on keskimäärin vähintään 10 kappaletta ja kuolleiden puiden lukumäärä keskimäärin vähintään 10 kappaletta hehtaarilla. Mikäli leimikkotasolla ei ole riittävästi kuollutta puuta, tehdään vähintään 2-5 "tekopökkelöä" hehtaaria kohden erityisesti lehtipuista.

Mikäli erillisessä luettelossa mainittuja säästöpuita ei ole, jätetään säästöpuiksi biologisen monimuotoisuuden kannalta hyödyllisiä, rinnankorkeusläpimitaltaan vähintään 15 cm paksuja puita, joilla on hyvät edellytykset kehittyä vanhoiksi puiksi.

2) Tiheikköjä ja sekapuustoisuutta säilytetään


Edellinen PEFC-standardi 2014

Uusi PEFC-2022


Monipuolisen lajiston ja riistan elinolosuhteiden turvaamiseksi kaikissa metsänkäsittelyn vaiheissa säilytetään tiheikköjä ja sekapuustoisuutta silloin, kun niitä esiintyy luontaisesti kuviolla ja sekapuustoisuus ei vaaranna kasvatettavien puulajien kasvatusta.

3) Suojakaistat levenevät ja niillä sallitaan vain poimintahakkuut


Edellinen PEFC-standardi 2014

Uusi PEFC-2022

Vesistöjen ja lähteiden varteen jätetään kiintoaine- ja ravinnekuormitusta sitova suojakaista, jossa säilytetään kasvillisuuden kerroksellisuus. Suojakaistan leveys on rannan kasvillisuus ja maaston muoto huomioon ottaen vähintään 5-10 metriä. 

Suojakaistan leveys on keskimäärin vähintään 10 metriä, mutta kaikkialla vähintään 5 metriä. Suojakaistalla tehdään vain poimintahakkuita, joissa säilytetään monipuolisesti erikokoista puustoa lehtipuustoa suosien.

Uomaltaan alle 2 m leveiden ojamaisten, suoristettujen ja perattujen purojen suojakaista on vähintään 5 m. Suojakaistoilta runkopuut voidaan poistaa. Poikkeukset eivät koske uomia, joissa on Suomen luontaiseen lajistoon kuuluva lohikalakanta.

Uomaan luontaisesti kaatuneita runkoja ei poisteta.

Avosoiden sekä ennallistumaan jätettävien soiden reunaan jätetään selkeästi muusta maastosta erottuvilla vaihettumisvyöhykkeillä vähintään 10 metriä leveä suojakaista, jolla sallittuja ovat vain poimintahakkuut ja johdeojan kaivuu vesienpalauttamistarkoituksissa ojitusten vuoksi kuivahtaneelle suojelu- tai muulle luonnontilaiselle suolle. Kaistalla ei tehdä maanmuokkausta ja pensaskerros säästetään. Leimikon säästöpuut voidaan keskittää suojakaistalle.


B) Latvialaiset SaiMen vieraina 29.9.2022-kuvakertomuksen löydät linkistä:Mukana metsä- ja nuotiovideot, joissa Roope & Johannes äänessä + tulkki myös.

Lämpimät kiitokset mukana olleille Hannulle, Juhalle, Karille, Pekalle ja Sinikalle! 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹


C) Metsaan.fi päivitys


Ehdit vielä ilmoittaa metsässäsi toteutetut hoitotyöt Metsään.fi-palvelussa ja päivittää näin metsäsi kuviotietoja ajan tasalle.

10.10.2022 mennessä tulleet ilmoitukset ehditään käsitellä ja päivittynyt tieto näkyy palvelussa noin kahden viikon kuluessa. Tämän jälkeen tulleista ilmoituksista tieto päivittyy vasta tammikuun 2023 lopussa.


D) MetsäGroupin Viestin 3/2022 hyvät jutut

Metsien ikärakenne ohjaa hiilinielun kokoa, s.32:Sekametsä tehdään taimikonhoidolla, s.36:


Viisi vinkkiä kestävään metsänhoitoon turvemailla, s. 42:E) Metsäpäivät lähestyvät ja vietetään 28.-29.10.2022 

Infoa ja ohjelman löydät täältä:

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti