maanantai 26. joulukuuta 2022

 Hyvää Tapania Hyvät SaiMelaiset!

Alkajaisiksi jäsenemme Mikkolan Juhan "Oi kuusipuu"-esitys. "Oi kuusipuu"-laulu oli tarkoitus laulaa Kuusijuhlassamme, mutta puheenjohtaja unohti sen! Eikä siinä kaikki, puheenjohtaja unohti aikapulassa myös kysyä metsään liittyviä toiveita vuodelle 2023. Toiveita voi toki laittaa sähköpostilla vieläkin!

https://youtu.be/AO64M3O8pHc


Mukana myös Jaakko Temmeksen FB-kirjoitus metsien hiilinieluista ja muista ajankohtaisista metsäasioista sekä koosteita.

Tapaninpäivän hevosajelulle pääset Lauri Tähkän ja Elonkorjuu-orkesteri matkassa täältä:

https://www.youtube.com/watch?v=Socf-iWaiYU

Tapaninpäiväterveisin,

Irma, pj

040 555 4228

1) Pääkaupunkiseudun Metsänomistajien(PKMO)  jäsenen, metsänomistaja, DI, Jaakko Temmeksen FB-kirjoitus, jota Hesari ei ole suostunut julkaisemaan (Jaakko on osallistunut SaiMen tapahtumiin mm. Masteensaaren retkeen ja Ylämaan drone-tapahtumaan)

Metsien hiilinieluilla kikkailu on viherpesua

Metsien hiilinielujen mukaan ottaminen maankäytön ilmastolaskelmiin on vailla mieltä. Metsien hiilinielu tai hiilen varastointi ei ole pysyvää tehtiin sitä sitten hakkuita vähentämällä, kiertoaikoja pidentämällä tai luomalla eri keinoilla lisäkasvua. Jos ei muut tekijät, niin viimeistään erilaiset metsätuhot kääntävät pitkään jatkuneen hiilensidonnan taas päästöksi. Pitkällä aikavälillä metsä on hiilineutraali.

Metsillä on ilmastonmuutoksen torjunnassa hiilensidontaa paljon tärkeämpi tehtävä. Fossiilisten raaka-aineiden korvaajana puu on vailla vertaa aina puutaloista pahvimukeihin asti. Tämä on sitä oikeasti vaikuttavaa ilmastotyötä.

Suomalaisen ilmastonmuutoksesta käytävän keskustelun keskittyminen metsien hiilinieluun onkin nähtävä pikemminkin väistöliikkeenä, jolla vältetään keskustelemasta itse asiasta eli maankäytön ja sen päästöjen rajoittamisesta. Kaupunkialueiden jatkuvan laajenemisen, uusien väylähankkeiden, sähkön siirtojohtojen tai talouskasvun vastustaminen on poliittinen itsemurha, sen sijaan esitys metsien hakkuiden rajoittamisesta tuo positiivista tunnehuomiota.

2) Roope Tonteri SaiMelaisten tavattavissa tammikuussa Ollinamajan maastossa

Kaikki SaiMen jäsenet saivat Metsälehti Makasiinin 8/2022 postin mukana viime viikolla. Siinä oli "Omassa elementissään"-juttu Roope Tonterista. Roope tulee Imatralle hoitamaan nuorta metsää joulun jälkeen. Tammikuussa SaiMelaisille järjestetään tilaisuus tutustua nuoren metsän hoitoon ja pienpuun keruuseen Ollinmajan maastossa.

3) Metsänhoidon suositukset

Metsänhoidon suosituksia on päivitetty ilmastokestävyyden osalta. Käy tutustumassa täältä:

https://tapio.fi/wp-content/uploads/2022/12/Infolehtinen-Ilmastokestava-metsanhoito-Tapio-2022.pdf

4) METKA kannustinjärjestelmä

METKAa koskeviin valtioneuvoston MMM:n asetuksiin tuli yli 40 lausuntoa. Asetusluonnokseen on tulossa lausuntokierroksen pohjalta muutos nuoren metsän hoidon pituusrajoihin sekä pienempiä täsmennyksiä mm. vesiensuojelusuunnitelmiin ja metsäteihin.

5) Ensiharvennusten laatuseuranta

Metsäkeskus julkaisi tiedotteen, josta ilmenee, että ensiharvennusten laatu on hyvin heikkoa verrattuna metsänhoidon suosituksiin ja metsälain vaatimuksiin. Harvennukset toteutetaan liian voimakkaina suhteessa suosituksiin. Osa toteutuksista ei täytä edes lain vaatimuksia.

https://www.metsakeskus.fi/fi/ajankohtaista/metsien-ensiharvennukset-eivat-ole-suositusten-mukaisia

6) Luonnonsuojelulaki (LSL)

Eduskunta hyväksyi uuden luonnonsuojelulain muutettuna niin, että uhanalaisia luontotyyppejä

koskeva sääntely poistettiin ja vesilain luontotyyppisuojelun muutosehdotuksista luovuttiin. Muu-

toksista huolimatta uudistus on luonnon kannalta merkittävä askel eteenpäin. MTK:n näkökulmasta lopputulos on tyydyttävä kompromissi, jossa on maanomistajien kannalta sekä hyvää että huonoa. Laki tulee voimaan 1.6.2023.

7) Etämetsänomistaja-lehti 4/2022

Huomasithan sivulta 22 Etämetsänomistajien Liiton Metsäristeilyn Turusta Tukholmaan 21.-22.3.2023.

8) Koosteita

Kooste "Puuta akkuihin" (Aarre 11/2022)

*Ligniini on puiden ja muiden kasvien sidosaine, jota käytetään muun muassa liimoissa ja maaleissa. Pian ligniinistä valmistettava hiili korvaa grafiitin akkujen anodimateriaalina. Litiumakkujen anodina käytetään tavallisesti maaperästä louhittavaa grafiittia. 

*Talousjohtaja Pasi Kyckling, Stora Enso Kotkan Sunilan tehdas: "Tutkimuksemme mukaan Lignode-akulla on grafiittiakkua parempi suorituskyky ja kylmänsietokyky."

*maailman sellutehtailla tuotettavasta ligniinistä arviolta noin 98% poltetaan energiaksi. Sunilassa ligniini erotetaan mustalipeästä havupuusellun valmistuksen yhteydessä LignoBoost-menetelmällä.

Kooste "Kauppa voi kannattaa" (Maria Latokartano, Aarre 11/2022)

*Metsätilan sukupolvenvaihdoksessa kauppa on usein lahjoitusta kannattavampi vaihtoehto. 

*Spv-asiantuntija Markku Juuso, Metsä Group: "Lahjasta ei koskaan synny luopujalle veroseuraamuksia. Lahjan saaja sen sijaan maksaa lahjaveroa sitä enemmän, mitä arvokkaammasta lahjasta on kyse. Koska kyseessä on vastikkeeton saanto, lahjan saaja ei myöskään saa vähentää verotuksessa mitään sukupolvenvaihdokseen liittyviä kuluja."

*Kun kauppa tehdään lähisukulaisten kesken, myyjän ei tarvitse maksaa luovutusvoittoveroa, mikäli hän on omistanut tilan yli 10 vuotta.

*Ostajalle kauppa on kannattava siksi, että sen myötä hänelle syntyy oikeus metsävähennykseen. Metsävähennyspohja on 60% metsän hankintamenosta eli kauppahinnasta ja muista kauppaan liittyvistä kuluista. Metsävähennyksen ansiosta ostaja voi myydä puuta verovapaasti vähennyksen suuruisella summalla. Esimerkiksi 100 000 euron puukauppatulosta metsävähennyspohja on 60 000 euroa, jolloin pääomaveroa on maksettava vain 40 000 eurosta. Metsävähennyksen käyttämisessä ei ole ajallista takarajaa. Vuositasolla metsävähennystä voi käyttää enintää 60% puunmyyntitulosta. Pienin mahdollinen yhden verovuoden metsävähennys on 1500 euroa.

*Lähisukulaisten välisissä kaupoissa kauppahinta voi olla osin tai kokonaan korotonta lainaa ja velan maksuaika useita vuosia. Velkakirjan ja -järjestelyn on kuitenkin oltava realistinen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti