lauantai 9. joulukuuta 2023

 Hei SaiMelaiset!


Vielä ehdit  ilmoittautua Kuusijuhlaamme! Löydät myös koosteita Metsälehdestä ja Metsä Groupin Viestistä. 

"Lumihiutaleita hiljalleen sataa maahan lumivalkoiseen”-terveisin,
Irma, pj
040 555 4228

2) Koosteita Metsälehdestä 21/2023 ja  Metsä Groupin Viestistä 4/2023

Kooste "Metsävähennys kaipaa päivitystä" (Tiina Lietzén, Metsälehti 21/2023)

*Metsävähennys kutistaa kivasti puunmyyjän verotaakkaa. 100 000 euron metsätilakaupasta saa rajoittamattomana aikana tehdä 60 000 euron vähennyksen tietyin edellytyksin. 30 prosentin verokannalla etu on peräti 18 000 euroa.

*Orpon hallitusohjelman tavoitteena on metsävähennyksen määrän nosto jossain vaiheessa 75 prosenttiin. Tämän ajatellaan helpottavan sukupolvenvaihdoksia ja vahvistavan perhemetsänomistajien mahdollisuuksia kisata metsätiloista rahastoyhtiöitä ja erilaisia metsään sijoittavia instituutioita vastaan. 


Kooste "Sekametsät mullistavat varhaishoidon" (Tiia Puukila, Metsälehti 21/2023)

*Jotta hyväkasvuisesta kuusentaimikosta kasvaa sekametsä, täytyy vanhat taimikonhoito-opit päivittää. Viljelykoivu karkaa kasvussa.

*Erikoistutkija Saija Huuskonen, Luke: "Istutusrauduskoivun varhaiskehitys on niin paljon nopeampi, että emme saa yksijaksoista sekametsää viljellen kasvatettua siten, että istuttaisimme sekä kuusta että koivua. Varmimmin toimiva menetelmä yksijaksoiseen sekametsäkasvatukseen on kuusen istutus ja luontaisen rauduskoivun hyödyntäminen sekapuustona."

*Alkuvaiheessa koivujen pituuskehitys on rivakampaa, mutta koivun pituuskasvu suhteessa kuuseen hidastuu noin 20 vuoden iässä. Tämän takia taimikkoon voi jättää aavistuksen kuusia pidempiä koivuja.

*Nykyään metsänhoitosuosituksissa kuusen istutustiheys on 1500-1800 tainta hehtaarilla. Huuskonen: " Turvallisempi vaihtoehto ehkä olisi 1600 tainta hehtaarilla."


Kooste " Energiapuun korjuun suositukset uusiksi" (Liina Kjellberg, Metsälehti 21/2023)

*Hoidetuissa nuorissa metsissä puuston runkoluvun tulee suositusten mukaan olla ennen energiapuuhakkuuta noin 2500 runkoa hehtaarilla. Puuston tulisi olla keskipituudeltaan yli 10 metrin mittaista. Puuston keskiläpimitan taas tulisi olla vähintään 10 mutta korkeintaan 16 senttimetriä. 

*Hooitamattattomiin nuoriin metsiin energiapuun korjuun suositukset eivät anna yhtä tarkkoja ohjeita. Metsien käytön asiantuntija Laura Nikinmaa, Tapio: "Jos tavoitteena on kunnostaa metsä, sellainen kohde on hyvä, jolla hehtaarilta löytyy vähintään 400-500 hyvälaatuista runkoa. Jos metsä on kauttaaltaan ryteikköä, on syytä miettiä, kannattaisiko kaikki rungot korjata energiaksi ja uudistaa ala uudestaan."

*Kantojen ja hakkuutähteiden keruuta suositellaan energiapuun korjuun suosituksissa vain kuivahkoille kankaille ja niitä rehevämmille kasvupaikoille. Hakkuutähteitä kannatta korjata lähinnä kuusikoista. Nikinmaa: "Hakkuutähteestä 30 % tulisi jättää uudistusalalle." 


Kooste "Hakkuutähteiden keruu ja muokkaus yhdellä kertaa" (Krista Kimmo, Metsä Groupin Viesti 4/2023)

*Toimitusjohtaja Jussi Aikala, Risutec: "Ponssen Buffalo-ajokoneen häntä on irrotettu ja sen tilalle on pultattu lisälaite eli muokkain. Idea on, että samalla ajokoneella voidaan muokata maata ja korjata hakkuutähteet."


Kooste"Erinomainen kauppatapa. Järeysrunkohinnoittelu laajenee" (Maria Latokartano, Metsä Groupin Viesti 4/2023)

*Järeysrunkohinnoitellussa puukaupassa metsäasiantuntija arvioi puuston laadun sekä poistettavien puiden keskijäreyden. Tietojen pohjalta leimikolle puulajeittainen kuutiohinta. Metsänomistaja saa järeysrunkohintatarjouksen. Puukaupan yhteydessä metsänomistaja saa taulukon eli järeysrunkohintamatriisin, josta hän näkee miten kuutiohinta muuttuu, jos järeys poikkeaa arvioidusta. Lopullinen poistettujen puiden keskijäreys saadaan puun korjuun jälkeen hakkuukoneen mittaamana. Jos se on metsäasiantuntijan arviota korkeampi, puusta maksettava hinta nousee, ja päinvastaisessa tilanteessa laskee.


Kooste "Metsä Group leikkaa puunhankinnan päästöjä" (Laura Lenkkeri, Metsä Groupin Viesti 4/2023) 

*Näillä keinoin päästöt alas: junakuljetusten lisäämisellä, biokaasuautojen lisäämisellä puukuljetuksiin, sähkörekkojen käytöllä erityisesti terminaalikuljetuksissa ja kuljetusten korjuun hyvällä optimoinnilla.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti